แคปทิ้วบ์

(Capillary Tube)

แคปทิ้วบ์ หรือ แคปพิลารี่ทิ้วบ์ (Capillary Tube)
คืออุปกรณ์ที่ช่วยควบคุม ลดแรงดัน และปรับอัตราการไหลของน้ำยาแอร์
ในระบบของเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น

แคปทิ้วบ์มี 2 ชนิด โดยแบ่งตามอัตราการไหลของปริมาตรลม CFM (Cubic Foot per Minute/ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที)

  1. แคปทิ้วบ์แบบฉีดนอก หรือ แคปทิ้วบ์คอยล์ร้อน สำหรับติดตั้งในคอนเดนซิ่ง
  2. แคปทิ้วบ์แบบฉีดใน หรือ แคปทิ้วบ์คอยล์เย็น สำหรับติดตั้งในแฟนคอยล์

โดยแคปทิ้วบ์ทั้ง 2 ชนิดมีขนาดสำหรับการใช้งานกับเครื่องปรับอากาศ
ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับ BTU ของเครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ

  1. ขนาด 400 CFM ใช้สำหรับแอร์ 12,000 BTU
  2. ขนาด 600 CFM ใช้สำหรับแอร์ 16,000, 18,000, 20,000 BTU
  3. ขนาด 800 CFM ใช้สำหรับแอร์ 25,000 BTU
  4. ขนาด 1200 CFM ใช้สำหรับแอร์ 35,000-38,000 BTU
  5. ขนาด 1600 CFM ใช้สำหรับแอร์ 44,000 BTU

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา แคปทิ้วบ์เชื่อมสำเร็จ

SIZETYPEBTUPRICE
400 CFMแบบฉีดนอก12,000350 บาท
600 CFMแบบฉีดนอก16,000-20,000350 บาท
800 CFMแบบฉีดนอก25,000380 บาท
1200 CFMแบบฉีดนอก35,000-38,000380 บาท
400 CFMแบบฉีดใน12,000380 บาท
600 CFMแบบฉีดใน16,000-20,000380 บาท
800 CFMแบบฉีดใน25,000380 บาท
1200 CFMแบบฉีดใน35,000-38,000450 บาท
1600 CFMแบบฉีดใน 44,000500 บาท

รายชื่อและขนาดสินค้า แคปทิ้วบ์เชื่อมสำเร็จ แบบฉีดนอก สำหรับคอยล์ร้อน

แคปทิ้วบ์เชื่อมสำเร็จ แบบฉีดนอก
ขนาด 400 CFM
สำหรับคอยล์ร้อน

แคปทิ้วบ์เชื่อมสำเร็จ แบบฉีดนอก
ขนาด 600 CFM
สำหรับคอยล์ร้อน

แคปทิ้วบ์เชื่อมสำเร็จ แบบฉีดนอก
ขนาด 800 CFM
สำหรับคอยล์ร้อน

แคปทิ้วบ์เชื่อมสำเร็จ แบบฉีดนอก
ขนาด 1200 CFM
สำหรับคอยล์ร้อน

รายชื่อและขนาดสินค้า แคปทิ้วบ์เชื่อมสำเร็จ แบบฉีดใน สำหรับคอยล์เย็น

แคปทิ้วบ์เชื่อมสำเร็จ แบบฉีดใน
ขนาด 400 CFM
สำหรับคอยล์เย็น

แคปทิ้วบ์เชื่อมสำเร็จ แบบฉีดใน
ขนาด 600 CFM
สำหรับคอยล์เย็น

แคปทิ้วบ์เชื่อมสำเร็จ แบบฉีดใน
ขนาด 800 CFM
สำหรับคอยล์เย็น

แคปทิ้วบ์เชื่อมสำเร็จ แบบฉีดใน
ขนาด 1200 CFM
สำหรับคอยล์เย็น

แคปทิ้วบ์เชื่อมสำเร็จ แบบฉีดใน
ขนาด 1600 CFM
สำหรับคอยล์เย็น

error: Content is protected !!