คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland น้ำยาแอร์ R22

จำหน่ายคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล) ยี่ห้อ Copeland ทุกรุ่น
ทั้งไฟ 220V และ 380V ที่ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22

  • คุณสมบัติของคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland 

ควบคุมของเหลวได้ดีขึ้น ระยะให้ตัวในแนวรัศมีช่วยให้ชุดสโครลสามารถแยกออกจากกันได้ในกรณีที่น้ำยาทำความเย็นอยู่ในสถานะของเหลว จึงช่วยป้องกันความเสียหายของกลไกที่อาจเกิดจากของเหลวได้

  • ประสิทธิภาพสูงขึ้น

ระยะให้ตัวในแนวแกนช่วยให้แรงระหว่างสโครลสองชุดอยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นในทุกระดับการทำงาน

  • ลดเสียงและการสั่นสะเทือน

เสียงการทำงานของระบบเบาลงและเกิดการรบกวนน้อยลง รวมทั้งยังลดการสั่นสะเทือนเนื่องจากจังหวะการจ่ายก๊าซมีความต่อเนื่องมากกว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ทั่วไปอีกด้วย

  • เชื่อถือได้สูงสุด
  1. จำนวนของชิ้นส่วนเคลื่อนที่น้อยกว่าถึง 70%
  2. สามารถสตาร์ทได้ทันทีในทุกสภาวะโหลด โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยสตาร์ท
  3. บำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ง่าย เนื่องจากมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และการออกแบบที่ไม่ซับซ้อน
  4. ได้รับการพัฒนาทางวิศวกรรมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งานกับน้ำยาทำความเย็นชนิดปราศจากคลอรีนในปัจจุบัน
  5. ไม่มีวาล์วดูดและวาล์วจ่ายภายในที่ซับซ้อน จึงทำงานได้เงียบและความเชื่อถือได้สูง

หลักการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล)
ยี่ห้อ Copeland (โคปแลนด์)
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22
ความสามารถในการทำความเย็น 18,300-55,000 BTU/HR

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22

MODELBTUVOLTAGEPRICE
ZR24K3-PFJ-51120,400 BTU/HR220-240V8,290 บาท
ZR26K3-PFJ-51121,800 BTU/HR220-240V8,730 บาท
ZR28K3-PFJ-51123,800 BTU/HR220-240V8,320 บาท
ZR30KS-PFZ-51125,400 BTU/HR220-240V8,600 บาท
ZR28KM-PFZ-58323,800 BTU/HR220-240V6,520 บาท
ZR30KM-PFZ-58325,400 BTU/HR220-240V6,650 บาท
ZR32KS-PFZ-51126,700 BTU/HR220-240V8,230 บาท
ZR34K3-PFJ-51128,200 BTU/HR220-240V8,810 บาท
ZR36K3-PFJ-51130,200 BTU/HR220-240V9,050 บาท
ZR40K3-PFJ-51133,300 BTU/HR220-240V9,170 บาท
ZR42K3-PFJ-51134,900 BTU/HR220-240V9,350 บาท
ZR45K3-PFJ-51138,500 BTU/HR220-240V9,900 บาท
ZR47K3-PFJ-51139,300 BTU/HR220-240V11,650 บาท
ZR48KC-PFJ-51140,800 BTU/HR220-240V11,960 บาท
ZR24K3-TFD-52220,400 BTU/HR380-420V10,528 บาท
ZR26K3-TFD-52221,800 BTU/HR380-420V10,742 บาท
ZR28K3-TFD-52223,800 BTU/HR380-420V10,454 บาท
ZR32K3-TFD-52226,700 BTU/HR380-420V10,560 บาท
ZR34K3-TFD-52228,200 BTU/HR380-420V10,304 บาท
ZR36K3-TFD-52230,200 BTU/HR380-420V10,540 บาท
ZR40K3-TFD-52233,300 BTU/HR380-420V10,144 บาท
ZR42KE-TFD-52E34,900 BTU/HR380-420V10,240 บาท
ZR45KC-TFD-52238,500 BTU/HR380-420V10,646 บาท
ZR47KC-TFD-52239,300 BTU/HR380-420V11,770 บาท
ZR48KE-TFD-52E40,800 BTU/HR380-420V11,770 บาท
ZR54KE-TFP-54E44,400 BTU/HR380-420V11,170 บาท
ZR57KE-TFP-54E47,000 BTU/HR380-420V11,900 บาท
ZR61KE-TFP-54E51,000 BTU/HR380-420V12,198 บาท
ZR68KC-TFD-52257,400 BTU/HR380-420V14,316 บาท
ZR72KC-TFD-52E60,700 BTU/HR380-420V12,733 บาท
ZR81KC-TFD-52267,700 BTU/HR380-420V17,976 บาท
ZR94KC-TFD-52280,100 BTU/HR380-420V20,972 บาท
ZR108KF-TFD-52290,700 BTU/HR380-420V22,042 บาท
ZR125KF-TFD-522106,800 BTU/HR380-420V22,577 บาท
ZR144KF-TFD-522121,000 BTU/HR380-420V23,380 บาท
ZR160KC-TFD-522130,000 BTU/HR380-420V31,500 บาท
ZR190KC-TFD-522155,000 BTU/HR380-420V33,000 บาท

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22 กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR22K3-PFJ-511
ขนาด 18,300 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR24K3-PFJ-511
ขนาด 20,400 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR26K3-PFJ-511
ขนาด 21,800 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR28K3-PFJ-511
ขนาด 23,800 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR30KS-PFZ-511
ขนาด 25,400 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR28KM-PFZ-583
ขนาด 23,800 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR30KM-PFZ-583
ขนาด 25,400 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR32KS-PFZ-511
ขนาด 26,700 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR34K3-PFJ-511
ขนาด 28,200 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR36K3-PFJ-511
ขนาด 30,200 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR40K3-PFJ-511
ขนาด 33,300 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR42K3-PFJ-511
ขนาด 34,900 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR45K3-PFJ-511
ขนาด 38,500 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR47K3-PFJ-511
ขนาด 39,300 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR48K3-PFJ-511
ขนาด 40,800 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220-240V

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22 กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR22K3-TFD-522
ขนาด 18,300 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR24K3-TFD-522
ขนาด 20,400 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR26K3-TFD-522
ขนาด 21,800 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR28K3-TFD-522
ขนาด 23,800 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR32K3-TFD-522
ขนาด 26,700 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR34K3-TFD-522
ขนาด 28,200 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR36K3-TFD-522
ขนาด 30,200 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR40K3-TFD-522
ขนาด 33,300 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR42K3-TFD-522
ขนาด 34,900 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR45KC-TFD-522
ขนาด 38,200 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR47KC-TFD-522
ขนาด 39,300 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR48KC-TFD-522
ขนาด 40,800 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR54KE-TFP-54E
ขนาด 44,400 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR57KE-TFP-54E
ขนาด 47,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR61KE-TFP-54E
ขนาด 51,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR68KC-TFD-522
ขนาด 57,400 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR72KC-TFD-52E
ขนาด 60,700 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR81KC-TFD-522
ขนาด 67,700 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR94KC-TFD-522
ขนาด 80,100 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR108KF-TFD-522
ขนาด 90,700 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR125KF-TFD-522
ขนาด 106,800 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR144KF-TFD-522
ขนาด 121,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR160KC-TFD-522
ขนาด 130,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR190KC-TFD-522
ขนาด 155,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380-420V

error: Content is protected !!