คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland

จำหน่ายคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล) ยี่ห้อ Copeland ทุกรุ่น
ทั้งไฟ 220V และ 380V
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22, R134A, R407C, R410A

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland รุ่น ZR72KC-TFD-52E
  • คุณสมบัติของคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland 

ควบคุมของเหลวได้ดีขึ้น ระยะให้ตัวในแนวรัศมีช่วยให้ชุดสโครลสามารถแยกออกจากกันได้ในกรณีที่น้ำยาทำความเย็นอยู่ในสถานะของเหลว จึงช่วยป้องกันความเสียหายของกลไกที่อาจเกิดจากของเหลวได้

  • ประสิทธิภาพสูงขึ้น

ระยะให้ตัวในแนวแกนช่วยให้แรงระหว่างสโครลสองชุดอยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นในทุกระดับการทำงาน

  • ลดเสียงและการสั่นสะเทือน

เสียงการทำงานของระบบเบาลงและเกิดการรบกวนน้อยลง รวมทั้งยังลดการสั่นสะเทือนเนื่องจากจังหวะการจ่ายก๊าซมีความต่อเนื่องมากกว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ทั่วไปอีกด้วย

  • เชื่อถือได้สูงสุด
  1. จำนวนของชิ้นส่วนเคลื่อนที่น้อยกว่าถึง 70%
  2. สามารถสตาร์ทได้ทันทีในทุกสภาวะโหลด โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยสตาร์ท
  3. บำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ง่าย เนื่องจากมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และการออกแบบที่ไม่ซับซ้อน
  4. ได้รับการพัฒนาทางวิศวกรรมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งานกับน้ำยาทำความเย็นชนิดปราศจากคลอรีนในปัจจุบัน
  5. ไม่มีวาล์วดูดและวาล์วจ่ายภายในที่ซับซ้อน จึงทำงานได้เงียบและความเชื่อถือได้สูง

หลักการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล)
ยี่ห้อ Copeland (โคปแลนด์)
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22
ความสามารถในการทำความเย็น 18,300-55,000 BTU/HR

MODELBTUVOLTAGEPRICE
ZR24K3-PFJ-51120,400 BTU/HR220-240V10,568 บาท
ZR26K3-PFJ-51121,800 BTU/HR220-240V11,170 บาท
ZR28K3-PFJ-51123,800 BTU/HR220-240V10,654 บาท
ZR30KS-PFZ-51125,400 BTU/HR220-240V9,924 บาท
ZR28KM-PFZ-58323,800 BTU/HR220-240V8,936 บาท
ZR30KM-PFZ-58325,400 BTU/HR220-240V9,365 บาท
ZR32KS-PFZ-51126,700 BTU/HR220-240V10,139 บาท
ZR34K3-PFJ-51128,200 BTU/HR220-240V11,342 บาท
ZR36K3-PFJ-51130,200 BTU/HR220-240V10,955 บาท
ZR40K3-PFJ-51133,300 BTU/HR220-240V10,396 บาท
ZR42K3-PFJ-51134,900 BTU/HR220-240V10,568 บาท
ZR45K3-PFJ-51138,500 BTU/HR220-240V11,213 บาท
ZR47K3-PFJ-51139,300 BTU/HR220-240V14,778 บาท
ZR48K3-PFJ-51140,800 BTU/HR220-240V13,447 บาท
ZR24K3-TFD-52220,400 BTU/HR380-420V13,490 บาท
ZR26K3-TFD-52221,800 BTU/HR380-420V13,833 บาท
ZR28K3-TFD-52223,800 BTU/HR380-420V13,404 บาท
ZR32K3-TFD-52226,700 BTU/HR380-420V13,404 บาท
ZR34K3-TFD-52228,200 BTU/HR380-420V13,060 บาท
ZR36K3-TFD-52230,200 BTU/HR380-420V13,189 บาท
ZR40K3-TFD-52233,300 BTU/HR380-420V12,115 บาท
ZR42KE-TFD-52E34,900 BTU/HR380-420V11,943 บาท
ZR45KC-TFD-52238,500 BTU/HR380-420V12,459 บาท
ZR47KC-TFD-52239,300 BTU/HR380-420V13,833 บาท
ZR48KE-TFD-52E40,800 BTU/HR380-420V14,005 บาท
ZR54KE-TFP-54E44,400 BTU/HR380-420V13,146 บาท
ZR57KE-TFP-54E47,000 BTU/HR380-420V13,490 บาท
ZR61KE-TFP-54E51,000 BTU/HR380-420V13,576 บาท
ZR68KC-TFD-52257,400 BTU/HR380-420V16,712 บาท
ZR72KC-TFD-52E60,700 BTU/HR380-420V14,177 บาท
ZR81KC-TFD-52267,700 BTU/HR380-420V21,051 บาท
ZR94KC-TFD-52280,100 BTU/HR380-420V25,261 บาท
ZR108KF-TFD-52290,700 BTU/HR380-420V25,819 บาท
ZR125KF-TFD-522106,800 BTU/HR380-420V26,550 บาท
ZR144KF-TFD-522121,000 BTU/HR380-420V26,979 บาท
ZR160KC-TFD-522130,000 BTU/HR380-420V36,388 บาท
ZR190KC-TFD-522155,000 BTU/HR380-420V38,407 บาท

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล)
ยี่ห้อ Copeland (โคปแลนด์)
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R134A
ความสามารถในการทำความเย็น 12,000-104,000 BTU/HR

MODELBTUVOLTAGEPRICE
ZR24K3E-PFJ-51119,4000 BTU/HR220-240Vcall
ZR28K3E-PFJ-51122,700 BTU/HR220-240Vcall
ZR30K3E-PFJ-51124,300 BTU/HR220-240Vcall
ZR34K3E-PFJ-51127,000 BTU/HR220-240Vcall
ZR36K3E-PFJ-51128,800 BTU/HR220-240Vcall
ZR40K3E-PFJ-51131,800 BTU/HR220-240Vcall
ZR42K3E-PFJ-51133,200 BTU/HR220-240Vcall
ZR45K3E-PFJ-51135,500 BTU/HR220-240Vcall
ZR47K3E-PFJ-51137,400 BTU/HR220-240Vcall
ZR48K3E-PFJ-51138,900 BTU/HR220-240Vcall
ZR24K3E-TFD-52219,400 BTU/HR380-420Vcall
ZR28K3E-TFD-52222,700 BTU/HR380-420Vcall
ZR32K3E-TFD-52225,200 BTU/HR380-420Vcall
ZR34K3E-TFD-52227,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR36K3E-TFD-52228,800 BTU/HR380-420Vcall
ZR40K3E-TFD-52231,700 BTU/HR380-420Vcall
ZR42KEE-TFD-52E33,300 BTU/HR380-420Vcall
ZR45KCE-TFD-52235,800 BTU/HR380-420Vcall
ZR47KCE-TFD-52237,400 BTU/HR380-420Vcall
ZR48KEE-TFD-52E38,900 BTU/HR380-420Vcall
ZR54KEE-TFM-52E44,200 BTU/HR380-420Vcall
ZR57KEE-TFM-52E46,300 BTU/HR380-420Vcall
ZR61KEE-TFM-52E50,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR68KCE-TFD-52256,100 BTU/HR380-420Vcall
ZR72KCE-TFD-52E59,200 BTU/HR380-420Vcall
ZR81KCE-TFD-52265,100 BTU/HR380-420Vcall
ZR94KCE-TFD-52278,600 BTU/HR380-420Vcall
ZR108KFE-TFD-52288,100 BTU/HR380-420Vcall
ZR125KFE-TFD-522103,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR144KFE-TFD-522118,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR160KCE-TFD-522128,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR190KCE-TFD-522150,000 BTU/HR380-420Vcall

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล)
ยี่ห้อ Copeland (โคปแลนด์)
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C
ความสามารถในการทำความเย็น 38,200-155,000 BTU/HR

MODELBTUVOLTAGEPRICE
ZR24K3E-PFJ-51119,400 BTU/HR220-240V11,430 บาท
ZR28K3E-PFJ-51122,700 BTU/HR220-240V11,960 บาท
ZR30K3E-PFJ-51124,300 BTU/HR220-240V12,269 บาท
ZR34K3E-PFJ-51127,000 BTU/HR220-240V12,180 บาท
ZR36K3E-PFJ-51128,800 BTU/HR220-240V12,357 บาท
ZR40K3E-PFJ-51131,800 BTU/HR220-240V11,607 บาท
ZR42K3E-PFJ-51133,200 BTU/HR220-240V11,783 บาท
ZR45K3E-PFJ-51135,500 BTU/HR220-240V11,827 บาท
ZR47K3E-PFJ-51137,400 BTU/HR220-240V14,740 บาท
ZR48K3E-PFJ-51138,900 BTU/HR220-240V16,241 บาท
ZR24K3E-TFD-52219,400 BTU/HR380-420V13,857 บาท
ZR28K3E-TFD-52222,700 BTU/HR380-420V13,813 บาท
ZR32K3E-TFD-52225,200 BTU/HR380-420V14,122 บาท
ZR34K3E-TFD-52227,000 BTU/HR380-420V14,564 บาท
ZR36K3E-TFD-52228,800 BTU/HR380-420V14,740 บาท
ZR40K3E-TFD-52231,700 BTU/HR380-420V14,211 บาท
ZR42KEE-TFD-52E33,300 BTU/HR380-420V13,284 บาท
ZR45KCE-TFD-52235,800 BTU/HR380-420V14,740 บาท
ZR47KCE-TFD-52237,400 BTU/HR380-420V15,667 บาท
ZR48KEE-TFD-52E38,900 BTU/HR380-420V14,387 บาท
ZR54KEE-TFM-52E44,200 BTU/HR380-420V14,387 บาท
ZR57KEE-TFM-52E46,300 BTU/HR380-420V14,961 บาท
ZR61KEE-TFM-52E50,000 BTU/HR380-420V16,241 บาท
ZR68KCE-TFD-52256,100 BTU/HR380-420V17,741 บาท
ZR72KCE-TFD-52E59,200 BTU/HR380-420V14,961 บาท
ZR81KCE-TFD-52265,100 BTU/HR380-420V22,728 บาท
ZR94KCE-TFD-52278,600 BTU/HR380-420V28,112 บาท
ZR108KFE-TFD-52288,100 BTU/HR380-420V27,274 บาท
ZR125KFE-TFD-522103,000 BTU/HR380-420V28,024 บาท
ZR144KFE-TFD-522118,000 BTU/HR380-420V28,642 บาท
ZR160KCE-TFD-522128,000 BTU/HR380-420V38,660 บาท
ZR190KCE-TFD-522150,000 BTU/HR380-420V42,190 บาท
ZRT250KCE-TFD-250197,000 BTU/HR380-420V79,835 บาท
ZRT288KFE-TFD-275226,000 BTU/HR380-420V67,566 บาท

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล)
ยี่ห้อ Copeland (โคปแลนด์)
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R410A
ความสามารถในการทำความเย็น 18,400-150,000 BTU/HR

Copeland Scroll Compressor ZP Series
MODELBTUVOLTAGEPRICE
ZP22KME-PFZ-58218,400 BTU/HR220-240V9,404 บาท
ZP25KME-PFZ-58220,500 BTU/HR220-240V10,236 บาท
ZP27KME-PFZ-58222,400 BTU/HR220-240V10,673 บาท
ZJ27KHE-PFZ-58222,400 BTU/HR220-240Vcall
ZP31KSE-PFZ-52225,100 BTU/HR220-240V9,186 บาท
ZP34KSE-PFZ-59327,500 BTU/HR220-240V10,935 บาท
ZP36KUE-PFZ-50233,000 BTU/HR220-240V10,323 บาท
ZP39KSE-PFZ-59331,400 BTU/HR220-240V10,411 บาท
ZP42KUE-PFZ-50E38,500 BTU/HR220-240V10,585 บาท
ZP51KSE-PFZ-59341,500 BTU/HR220-240V15,003 บาท
ZP31KSE-TFM-52225,000 BTU/HR380-420V12,423 บาท
ZP34KUE-TFM-52E27,700 BTU/HR380-420V12,991 บาท
ZP36KUE-TFM-52E30,000 BTU/HR380-420V12,598 บาท
ZP39KSE-TFM-52E31,600 BTU/HR380-420V12,073 บาท
ZP42KUE-TFM-50E35,000 BTU/HR380-420V13,079 บาท
ZP44KUE-TFM-52E37,000 BTU/HR380-420V13,429 บาท
ZP51KUE-TFM-52E42,500 BTU/HR380-420V13,779 บาท
ZP54KUE-TFM-50E45,000 BTU/HR380-420V13,779 บาท
ZP57KUE-TFM-50E52,500 BTU/HR380-420V14,172 บาท
ZP61KCE-TFD-52E53,500 BTU/HR380-420V14,828 บาท
ZP67KCE-TFD-52E55,000 BTU/HR380-420V15,528 บาท
ZP72KCE-TFD-52E58,500 BTU/HR380-420V14,172 บาท
ZP83KFE-TFD-52268,000 BTU/HR380-420V20,865 บาท
ZP90KCE-TFD-52274,500 BTU/HR380-420V28,869 บาท
ZP91KCE-TFD-52274,500 BTU/HR380-420V25,108 บาท
ZP103KFE-TFD-52286,000 BTU/HR380-420V28,038 บาท
ZP104KCE-TFD-52287,500 BTU/HR380-420V27,907 บาท
ZP120KFE-TFD-522100,000 BTU/HR380-420V29,132 บาท
ZP122KCE-TFD-522102,000 BTU/HR380-420V31,975 บาท
ZP137KCE-TFD-522111,000 BTU/HR380-420V32,150 บาท
ZP144KFE-TFD-522121,000 BTU/HR380-420V31,057 บาท
ZP154KCE-TFD-522127,000 BTU/HR380-420V38,799 บาท
ZP182KCE-TFD-522150,000 BTU/HR380-420V40,942 บาท
error: Content is protected !!