คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland

จำหน่ายคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล) ยี่ห้อ Copeland ทุกรุ่น
ทั้งไฟ 220V และ 380V
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22, R134A และ R407C

Copeland Scroll Compressor
  • คุณสมบัติของคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland 

ควบคุมของเหลวได้ดีขึ้น ระยะให้ตัวในแนวรัศมีช่วยให้ชุดสโครลสามารถแยกออกจากกันได้ในกรณีที่น้ำยาทำความเย็นอยู่ในสถานะของเหลว จึงช่วยป้องกันความเสียหายของกลไกที่อาจเกิดจากของเหลวได้

  • ประสิทธิภาพสูงขึ้น

ระยะให้ตัวในแนวแกนช่วยให้แรงระหว่างสโครลสองชุดอยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นในทุกระดับการทำงาน

  • ลดเสียงและการสั่นสะเทือน

เสียงการทำงานของระบบเบาลงและเกิดการรบกวนน้อยลง รวมทั้งยังลดการสั่นสะเทือนเนื่องจากจังหวะการจ่ายก๊าซมีความต่อเนื่องมากกว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ทั่วไปอีกด้วย

  • เชื่อถือได้สูงสุด
  1. จำนวนของชิ้นส่วนเคลื่อนที่น้อยกว่าถึง 70%
  2. สามารถสตาร์ทได้ทันทีในทุกสภาวะโหลด โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยสตาร์ท
  3. บำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ง่าย เนื่องจากมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และการออกแบบที่ไม่ซับซ้อน
  4. ได้รับการพัฒนาทางวิศวกรรมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งานกับน้ำยาทำความเย็นชนิดปราศจากคลอรีนในปัจจุบัน
  5. ไม่มีวาล์วดูดและวาล์วจ่ายภายในที่ซับซ้อน จึงทำงานได้เงียบและความเชื่อถือได้สูง

หลักการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล)
ยี่ห้อ Copeland (โคปแลนด์)
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22
ความสามารถในการทำความเย็น 18,300-55,000 BTU/HR

MODELBTUVOLTAGEPRICE
ZR24K3-PFJ-51120,400 BTU/HR220-240V8,290 บาท
ZR26K3-PFJ-51121,800 BTU/HR220-240V8,730 บาท
ZR28K3-PFJ-51123,800 BTU/HR220-240V8,320 บาท
ZR30KS-PFZ-51125,400 BTU/HR220-240V8,600 บาท
ZR28KM-PFZ-58323,800 BTU/HR220-240V6,520 บาท
ZR30KM-PFZ-58325,400 BTU/HR220-240V6,650 บาท
ZR32KS-PFZ-51126,700 BTU/HR220-240V8,230 บาท
ZR34K3-PFJ-51128,200 BTU/HR220-240V8,810 บาท
ZR36K3-PFJ-51130,200 BTU/HR220-240V9,050 บาท
ZR40K3-PFJ-51133,300 BTU/HR220-240V9,170 บาท
ZR42K3-PFJ-51134,900 BTU/HR220-240V9,350 บาท
ZR45K3-PFJ-51138,500 BTU/HR220-240V9,900 บาท
ZR47K3-PFJ-51139,300 BTU/HR220-240V11,650 บาท
ZR48KC-PFJ-51140,800 BTU/HR220-240V11,960 บาท
ZR24K3-TFD-52220,400 BTU/HR380-420V10,528 บาท
ZR26K3-TFD-52221,800 BTU/HR380-420V10,742 บาท
ZR28K3-TFD-52223,800 BTU/HR380-420V10,454 บาท
ZR32K3-TFD-52226,700 BTU/HR380-420V10,560 บาท
ZR34K3-TFD-52228,200 BTU/HR380-420V10,304 บาท
ZR36K3-TFD-52230,200 BTU/HR380-420V10,540 บาท
ZR40K3-TFD-52233,300 BTU/HR380-420V10,144 บาท
ZR42KE-TFD-52E34,900 BTU/HR380-420V10,240 บาท
ZR45KC-TFD-52238,500 BTU/HR380-420V10,646 บาท
ZR47KC-TFD-52239,300 BTU/HR380-420V11,770 บาท
ZR48KE-TFD-52E40,800 BTU/HR380-420V11,770 บาท
ZR54KE-TFP-54E44,400 BTU/HR380-420V11,170 บาท
ZR57KE-TFP-54E47,000 BTU/HR380-420V11,900 บาท
ZR61KE-TFP-54E51,000 BTU/HR380-420V12,198 บาท
ZR68KC-TFD-52257,400 BTU/HR380-420V14,316 บาท
ZR72KC-TFD-52E60,700 BTU/HR380-420V12,733 บาท
ZR81KC-TFD-52267,700 BTU/HR380-420V17,976 บาท
ZR94KC-TFD-52280,100 BTU/HR380-420V20,972 บาท
ZR108KF-TFD-52290,700 BTU/HR380-420V22,042 บาท
ZR125KF-TFD-522106,800 BTU/HR380-420V22,577 บาท
ZR144KF-TFD-522121,000 BTU/HR380-420V23,380 บาท
ZR160KC-TFD-522130,000 BTU/HR380-420V31,500 บาท
ZR190KC-TFD-522155,000 BTU/HR380-420V33,000 บาท

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล)
ยี่ห้อ Copeland (โคปแลนด์)
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R134A
ความสามารถในการทำความเย็น 12,000-104,000 BTU/HR

MODELBTUVOLTAGEPRICE
ZR28K3E-PFJ-51116,000 BTU/HR220-240Vcall
ZR34K3E-PFJ-51119,100 BTU/HR220-240Vcall
ZR40K3E-PFJ-51122,000 BTU/HR220-240Vcall
ZR47K3E-PFJ-51127,200 BTU/HR220-240Vcall
ZR48K3E-PFJ-51127,800 BTU/HR220-240Vcall
ZR28K3E-TFD-52216,200 BTU/HR380-420Vcall
ZR34K3E-TFD-52218,900 BTU/HR380-420Vcall
ZR36K3E-TFD-52218,500 BTU/HR380-420Vcall
ZR40K3E-TFD-52222,100 BTU/HR380-420Vcall
ZR48KCE-TFD-52226,900 BTU/HR380-420Vcall
ZR61KCE-TFD-52234,300 BTU/HR380-420Vcall
ZR81KCE-TFD-52245,400 BTU/HR380-420Vcall
ZR84KCE-TFD-52245,600 BTU/HR380-420Vcall
ZR94KCE-TFD-52253,500 BTU/HR380-420Vcall
ZR108KCE-TFD-52259,900 BTU/HR380-420Vcall
ZR125KCE-TFD-52270,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR144KCE-TFD-52279,500 BTU/HR380-420Vcall
ZR160KCE-TFD-52287,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR190KCE-TFD-522104,000 BTU/HR380-420Vcall

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล)
ยี่ห้อ Copeland (โคปแลนด์)
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C
ความสามารถในการทำความเย็น 38,200-155,000 BTU/HR

MODELBTUVOLTAGEPRICE
ZR24K3E-PFJ-51119,400 BTU/HR220-240Vcall
ZR26K3E-PFJ-51120,600 BTU/HR220-240Vcall
ZR28K3E-PFJ-51122,700 BTU/HR220-240Vcall
ZR30K3E-PFJ-51124,300 BTU/HR220-240Vcall
ZR34K3E-PFJ-51127,000 BTU/HR220-240Vcall
ZR36K3E-PFJ-51128,800 BTU/HR220-240Vcall
ZR40K3E-PFJ-51131,800 BTU/HR220-240Vcall
ZR42K3E-PFJ-51133,200 BTU/HR220-240Vcall
ZR45K3E-PFJ-51135,500 BTU/HR220-240Vcall
ZR47K3E-PFJ-51137,400 BTU/HR220-240Vcall
ZR48K3E-PFJ-51138,900 BTU/HR220-240Vcall
ZR24K3E-TFD-52219,400 BTU/HR380-420Vcall
ZR26K3E-TFD-52221,800 BTU/HR380-420Vcall
ZR28K3E-TFD-52222,700 BTU/HR380-420Vcall
ZR32K3E-TFD-52225,200 BTU/HR380-420Vcall
ZR34K3E-TFD-52227,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR36K3E-TFD-52228,800 BTU/HR380-420Vcall
ZR40K3E-TFD-52231,700 BTU/HR380-420Vcall
ZR42K3E-TFD-52233,300 BTU/HR380-420Vcall
ZR45KCE-TFD-52235,800 BTU/HR380-420Vcall
ZR47KCE-TFD-52237,400 BTU/HR380-420Vcall
ZR48KCE-TFD-52238,600 BTU/HR380-420Vcall
ZR54KCE-TFD-52245,600 BTU/HR380-420Vcall
ZR54KSE-TFD-59342,700 BTU/HR380-420Vcall
ZR57KSE-TFD-59348,700 BTU/HR380-420Vcall
ZR61KSE-TFD-59352,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR61KEE-TFM-52E48,900 BTU/HR380-420Vcall
ZR68KCE-TFD-52254,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR72KCE-TFD-52256,500 BTU/HR380-420Vcall
ZR81KCE-TFD-52263,500 BTU/HR380-420Vcall
ZR84KCE-TFD-52267,600 BTU/HR380-420Vcall
ZR94KCE-TFD-52278,600 BTU/HR380-420Vcall
ZR108KCE-TFD-52288,100 BTU/HR380-420Vcall
ZR125KCE-TFD-522103,700 BTU/HR380-420Vcall
ZR144KCE-TFD-522118,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR160KCE-TFD-522128,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR190KCE-TFD-522150,000 BTU/HR380-420Vcall
error: Content is protected !!