คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss น้ำยาแอร์ R22

จำหน่ายคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล) ยี่ห้อ Danfoss
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22 กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22
ความสามารถในการทำความเย็น 90,000-155,000 BTU/HR

Danfoss Scroll Compressor

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22

MODELBTUVOLTAGEPRICE
SM10079,000 BTU/HR380-420V27,000 บาท
SM11090,000 BTU/HR380-420V28,000 บาท
SM120102,800 BTU/HR380-420V30,900 บาท
SM147120,000 BTU/HR380-420V30,855 บาท
SM148123,100 BTU/HR380-420V31,555 บาท
SM161133,200 BTU/HR380-420V35,065 บาท
SM185155,000 BTU/HR380-420V39,800 บาท
HLM07260,900 BTU/HR380-420V18,500 บาท
HCM09480,000 BTU/HR380-420V28,100 บาท
HCM10990,000 BTU/HR380-420V28,900 บาท
HCM120100,000 BTU/HR380-420V30,500 บาท

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22 กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SM100
ขนาด 79,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SM110
ขนาด 90,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SM120
ขนาด 102,800 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SM147
ขนาด 120,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SM148
ขนาด 123,100 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SM161
ขนาด 133,200 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SM185
ขนาด 155,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น HCM094
ขนาด 80,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น HCM109
ขนาด 90,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น HCM120
ขนาด 100,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น HLM072
ขนาด 60,900 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

error: Content is protected !!