โปรโมชั่น

สั่งซื้อ คอมเพรสเซอร์ (ทุกรุ่น)
รับสิทธิ์ส่วนลดเพื่อซื้อน้ำยา (ได้ทุกเบอร์) พร้อมกับคอมเพรสเซอร์
ถังละ 100 บาท (ไม่จำกัดจำนวน)

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss น้ำยาแอร์ R22

จำหน่ายคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล) ยี่ห้อ Danfoss
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22 กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22
ความสามารถในการทำความเย็น 90,000-155,000 BTU/HR

Danfoss Scroll Compressor

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22

MODELBTUVOLTAGEPRICE
SM10079,000 BTU/HR380-420V26,600 บาท
SM11090,000 BTU/HR380-420V28,000 บาท
SM120102,800 BTU/HR380-420V29,020 บาท
SM147120,000 BTU/HR380-420V30,855 บาท
SM148123,100 BTU/HR380-420V31,555 บาท
SM161133,200 BTU/HR380-420V35,065 บาท
SM185155,000 BTU/HR380-420V42,370 บาท
HLM07260,900 BTU/HR380-420Vcall
HCM09480,000 BTU/HR380-420Vcall
HCM10990,000 BTU/HR380-420Vcall
HCM120100,000 BTU/HR380-420Vcall

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22 กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SM100
ขนาด 79,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SM110
ขนาด 90,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SM120
ขนาด 102,800 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SM147
ขนาด 120,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SM148
ขนาด 123,100 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SM161
ขนาด 133,200 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SM185
ขนาด 155,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น HCM094
ขนาด 80,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น HCM109
ขนาด 90,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น HCM120
ขนาด 100,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น HLM072
ขนาด 60,900 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

error: Content is protected !!