คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss น้ำยาแอร์ R407C

จำหน่ายคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล) ยี่ห้อ Danfoss
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C
ความสามารถในการทำความเย็น 69,600-266,900 BTU/HR

Danfoss Scroll Compressor

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C

MODELBTUVOLTAGEPRICE
SZ09069,600 BTU/HR380-420Vcall
SZ10073,677 BTU/HR380-420V29,600 บาท
SZ11083,999 BTU/HR380-420V27,570 บาท
SZ12087,459 BTU/HR380-420V31,200 บาท
SZ147119,079 BTU/HR380-420V28,400 บาท
SZ148119,865 BTU/HR380-420V33,130 บาท
SZ161129,700 BTU/HR380-420V36,900 บาท
SZ185147,100 BTU/HR380-420V43,300 บาท
SY300266,900 BTU/HR380-420V69,600 บาท
HCP09473,600 BTU/HR380-420Vcall
HCP10988,950 BTU/HR380-420Vcall
HCP12096,080 BTU/HR380-420Vcall

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SZ090
ขนาด 69,600 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SZ100
ขนาด 73,677 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SZ110
ขนาด 83,999 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SZ120
ขนาด 87,459 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SZ147
ขนาด 119,079 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SZ148
ขนาด 119,865 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SZ161
ขนาด 129,700 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SZ185
ขนาด 147,100 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น HCP094
ขนาด 73,600 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น HCP109
ขนาด 88,950 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น HCP120
ขนาด 96,080 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SY240
ขนาด 208,900 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SY300
ขนาด 266,900 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

error: Content is protected !!