โปรโมชั่น

สั่งซื้อ คอมเพรสเซอร์ (ทุกรุ่น)
รับสิทธิ์ส่วนลดเพื่อซื้อน้ำยา (ได้ทุกเบอร์) พร้อมกับคอมเพรสเซอร์
ถังละ 100 บาท (ไม่จำกัดจำนวน)

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss น้ำยาแอร์ R407C

จำหน่ายคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล) ยี่ห้อ Danfoss
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C
ความสามารถในการทำความเย็น 69,600-266,900 BTU/HR

Danfoss Scroll Compressor

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C

MODELBTUVOLTAGEPRICE
SZ09069,600 BTU/HR380-420Vcall
SZ10073,677 BTU/HR380-420Vcall
SZ11083,999 BTU/HR380-420V27,570 บาท
SZ12087,459 BTU/HR380-420V29,865 บาท
SZ147119,079 BTU/HR380-420Vcall
SZ148119,865 BTU/HR380-420V33,130 บาท
SZ161129,700 BTU/HR380-420V36,275 บาท
SZ185147,100 BTU/HR380-420V45,340 บาท
SY240208,900 BTU/HR380-420Vcall
SY300266,900 BTU/HR380-420Vcall
HCP09473,600 BTU/HR380-420Vcall
HCP10988,950 BTU/HR380-420Vcall
HCP12096,080 BTU/HR380-420Vcall

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SZ090
ขนาด 69,600 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SZ100
ขนาด 73,677 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SZ110
ขนาด 83,999 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SZ120
ขนาด 87,459 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SZ147
ขนาด 119,079 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SZ148
ขนาด 119,865 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SZ161
ขนาด 129,700 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SZ185
ขนาด 147,100 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น HCP094
ขนาด 73,600 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น HCP109
ขนาด 88,950 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น HCP120
ขนาด 96,080 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SY240
ขนาด 208,900 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
รุ่น SY300
ขนาด 266,900 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380V

error: Content is protected !!