อะไหล่แอร์ DAIKIN

ศูนย์อะไหล่แต่งตั้ง DAIKIN

จำหน่ายอะไหล่แอร์ไดกิ้น DAIKIN ครบทุกประเภท

คอมเพรสเซอร์, มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน, มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น, มอเตอร์สวิง, แผงคอนโทรล, ชุดคอนโทรล, รีโมทแอร์
สำหรับแอร์ไดกิ้น DAIKIN ทุกรุ่น

» สินค้าทุกประเภทเป็นอะไหล่แท้ส่งตรงจากศูนย์ และมีสินค้าพร้อมจัดส่ง «

ค้นหาอะไหล่แอร์ DAIKIN ตาม Series
FTM-NV2S / RM-NV2S Series (Room Air / Wall Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
FTM09NV2SRM09NV2S8,900 BTU/HR
FTM13NV2SRM13NV2S12,700 BTU/HR
FTM15NV2SRM15NV2S14,400 BTU/HR
FTM18NV2SRM18NV2S18,090 BTU/HR
FTM24NV2SRM24NV2S22,530 BTU/HR
FTM28NV2SRM28NV2S24,500 BTU/HR
AT-DV2S / AR-DV2S Series (Room Air / Wall Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
AT09DV2SAR09DV2S9,000 BTU/HR
AT13DV2SAR13DV2S13,000 BTU/HR
AT18DV2SAR18DV2S18,000 BTU/HR
AT-FV2S / AR-FV2S Series (Room Air / Wall Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
AT09FV2SAR09FV2S9,000 BTU/HR
AT13FV2SAR13FV2S13,000 BTU/HR
AT18FV2SAR18FV2S18,000 BTU/HR
AT-GV2S / AR-GV2S Series (Room Air / Wall Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
AT09GV2SAR09GV2S9,000 BTU/HR
AT13GV2SAR13GV2S13,000 BTU/HR
AT18GV2SAR18GV2S18,000 BTU/HR
AT-HV2S / AR-HV2S Series (Room Air / Wall Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
AT09HV2SAR09HV2S9,000 BTU/HR
AT13HV2SAR13HV2S13,000 BTU/HR
AT18HV2SAR18HV2S18,000 BTU/HR
ATM-MV2S / ARM-MV2S Series (Room Air / Wall Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
ATM09MV2SARM09MV2S9,000 BTU/HR
ATM13MV2SARM13MV2S13,000 BTU/HR
ATM18MV2SARM18MV2S18,000 BTU/HR
ATM24MV2SARM24MV2S24,000 BTU/HR
FT-BV1LS / R-BV1LS Series (Room Air / Wall Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
FT09BV1LSR09BV1LS9,000 BTU/HR
FT13BV1LSR13BV1LS13,000 BTU/HR
FT18BV1LSR18BV1LS18,000 BTU/HR
FT24BV1LSR24BV1LS24,000 BTU/HR
FT-FV2S / R-FV2S Series (Room Air / Wall Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
FT09FV2SR09FV2S9,000 BTU/HR
FT13FV2SR13FV2S13,000 BTU/HR
FT15FV2SR15FV2S15,000 BTU/HR
FT18FV2SR18FV2S18,000 BTU/HR
FT24FV2SR24FV2S24,000 BTU/HR
FT-GV2S / R-GV2S Series (Room Air / Wall Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
FT09GV2SR09GV2S9,000 BTU/HR
FT13GV2SR13GV2S13,000 BTU/HR
FT15GV2SR15GV2S15,000 BTU/HR
FT18GV2SR18GV2S18,000 BTU/HR
FT24GV2SR24GV2S24,000 BTU/HR
FT-LV2S / R-LV2S Series (Room Air / Wall Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
FT09LV2SR09LV2S9,000 BTU/HR
FT13LV2SR13LV2S13,000 BTU/HR
FT15LV2SR15LV2S15,000 BTU/HR
FT18LV2SR18LV2S18,000 BTU/HR
FT24LV2SR24LV2S24,000 BTU/HR
FT28LV2SR28LV2S28,000 BTU/HR
FTE-DV2S / RE-DV2S Series (Room Air / Wall Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
FTE09DV2SRE09DV2S9,000 BTU/HR
FTE12DV2SRE12DV2S12,000 BTU/HR
FTE-FV2S / RE-FV2S Series (Room Air / Wall Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
FTE09FV2SRE09FV2S9,000 BTU/HR
FTE12FV2SRE12FV2S12,000 BTU/HR
FTE-LV2S / RE-LV2S Series (Room Air / Wall Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
FTE09LV2SRE09LV2S9,000 BTU/HR
FTE12LV2SRE12LV2S12,000 BTU/HR
FTE-MV2S / RE-MV2S Series (Room Air / Wall Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
FTE09MV2SRE09MV2S9,000 BTU/HR
FTE12MV2SRE12MV2S12,000 BTU/HR
FTE18MV2SRE18MV2S18,000 BTU/HR
FTE24MV2SRE24MV2S24,000 BTU/HR
FTE-NV2S / RE-NV2S Series (Room Air / Wall Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
FTE09NV2SRE09NV2S9,000 BTU/HR
FTE12NV2SRE12NV2S12,000 BTU/HR
FTE18NV2SRE18NV2S18,000 BTU/HR
FTE24NV2SRE24NV2S24,000 BTU/HR
FTKD-GV2S / RKD-GV2S Series (Room Air / Wall Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
FTKD09GV2SRKD09GV2S9,000 BTU/HR
FTKD12GV2SRKD12GV2S12,000 BTU/HR
FTKD15GV2SRKD15GV2S15,000 BTU/HR
FTKD18GV2SRKD18GV2S18,000 BTU/HR
FTKD24GV2SRKD24GV2S24,000 BTU/HR
FTKD28GV2SRKD28GV2S28,000 BTU/HR
FTKE-GV2S / RKE-GV2S Series (Room Air / Wall Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
FTKE09GV2SRKE09GV2S9,000 BTU/HR
FTKE12GV2SRKE12GV2S12,000 BTU/HR
FTKE15GV2SRKE15GV2S15,000 BTU/HR
FTKS-GV2S / RKS-GV2S Series (Room Air / Wall Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
FTKS12GV2SRKS12GV2S12,000 BTU/HR
FTKS18GV2SRKS18GV2S18,000 BTU/HR
FTKS24GV2SRKS24GV2S24,000 BTU/HR
FTKS28GV2SRKS28GV2S28,000 BTU/HR
FHC-NUV1 / R-NUV1 / R-NUY1 Series (SkyAir / Cassette Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
FHC18NUV1R18NUV118,000 BTU/HR
FHC21NUV1R21NUV121,000 BTU/HR
FHC26NUV1R26NUV1 / R26NUY126,000 BTU/HR
FHC30NUV1R30NUV1 / R30NUY130,000 BTU/HR
FHC36NUV1R36NUV1 / R36NUY136,000 BTU/HR
FHC42NUV1R42NUY142,000 BTU/HR
FHC48NUV1R48NUY148,000 BTU/HR
FHC-NUV2S / FHC-PUV2S / R-NUV2S / R-NUY2S / R-PUY2S Series (SkyAir / Cassette Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
FHC18NUV2SR18NUV2S18,000 BTU/HR
FHC24NUV2SR24NUV2S23,000 BTU/HR
FHC30PUV2SR30NUV2S / R30NUY2S30,000 BTU/HR
FHC36PUV2SR36NUV2S / R36NUY2S36,000 BTU/HR
FHC42PUV2SR42PUY2S42,000 BTU/HR
FHC48NUV2SR48NUY2S48,000 BTU/HR
FHC-NUV14 / R-NUV14 Series (SkyAir / Cassette Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
FHC18NUV14R18NUV1418,000 BTU/HR
FHC21NUV14R21NUV1421,000 BTU/HR
FHC26NUV14R26NUV14 / R26NUY1426,000 BTU/HR
FHC30NUV14R30NUV14 / R30NUY1430,000 BTU/HR
FHC36NUV14R36NUY1436,000 BTU/HR
FHC42NUV14R42NUY1442,000 BTU/HR
FHC48NUV14R48NUY1448,000 BTU/HR
FHC-NUV15 / R-NUV15 / R-NUY15 Series (SkyAir / Cassette Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
FHC18NUV15R18NUV1518,000 BTU/HR
FHC21NUV15R21NUV1521,000 BTU/HR
FHC26NUV15R26NUV15 / R26NUY1526,000 BTU/HR
FHC36NUV15R36NUV15 / R36NUY1536,000 BTU/HR
FHC42NUV15R42NUY1542,000 BTU/HR
FHC48NUV15R48NUY1548,000 BTU/HR
FH-PUV2S / FH-NUV2S / R-PUV2S1 / R-NUV2S / R-PUY2S Series (SkyAir / Ceiling Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
FH13PUV2SR13PUV2S113,000 BTU/HR
FH18PUV2SR18PUV2S118,000 BTU/HR
FH24NUV2SR24NUV2S24,000 BTU/HR
FH30PUV2SR30PUV2S / R30PUY2S30,000 BTU/HR
FH36PUV2SR36PUV2S / R36PUY2S36,000 BTU/HR
FH42PUV2SR42PUY2S42,000 BTU/HR
FH48NUV2SR48NUY2S48,000 BTU/HR
FHNQ-MV2S / RNQ-MV2S / RNQ-MV2S1 / RNQ-MY2S Series (SkyAir / Ceiling Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
FHNQ13MV2SRNQ13MV2S113,000 BTU/HR
FHNQ18MV2SRNQ18MV2S18,000 BTU/HR
FHNQ24MV2SRNQ24MV2S24,000 BTU/HR
FHNQ30MV2SRNQ30MV2S / RNQ30MY2S30,000 BTU/HR
FHNQ36MV2SRNQ36MV2S1 / RNQ36MY2S134,100 BTU/HR
FHNQ42MV2SRNQ42MY2S42,000 BTU/HR
FHNQ48MV2SRNQ48MY2S48,000 BTU/HR
FHRN55CXV1SRR55DXY1S55,000 BTU/HR
AFD-KAY1 / RU-NY1S Series (SkyAir / Duct Type)
Indoor UnitOutdoor UnitBTU/HR
AFD05KAY1RU05NY1S50,000 BTU/HR
AFD06KAY1RU06NY1S60,000 BTU/HR
AFD08KAY1RU08NY1S80,000 BTU/HR
AFD10KAY1RU10NY1S100,000 BTU/HR
AFD13KAY1RU13NY1S120,000 BTU/HR
AFD15KAY1RU15NY1S160,000 BTU/HR
AFD18KAY1RU18NY1S180,000 BTU/HR
AFD20KAY1RU20NY1S200,000 BTU/HR
error: Content is protected !!