อะไหล่แอร์ DAIKIN คอยล์ร้อน Model R30PUV2S / R30PUY2S

• อะไหล่หลัก คอยล์ร้อน Model R30PUV2S

No.Parts No.Parts Name
A14008202COMPRESSOR (คอมเพรสเซอร์)
B14008203CONDENSER COIL (แผงรังผึ้งคอยล์ร้อน)
C11120774FAN BLADE (ใบพัด)
E81385975MAGNETIC CONTACTOR (แมกเนติก)
E94008204CAPACITOR, COMPRESSOR (แคปรัน)
E101393541CAPACITOR, FAN MOTOR (แคปพัดลม)
E181702176FAN MOTOR (มอเตอร์คอยล์ร้อน)

• อะไหล่รอง คอยล์ร้อน Model R30PUV2S

No.Parts No.Parts Name
A21730537RUBBER VIBRATION ISOLATOR
A40390204NUT WITH WASHER
A70950143TERMINAL COVER
A80950150GASKET/ TERMINAL COVER
A90950198RETAINER/ TERMINAL COVER
B2 CONNECTION PIPE ASSY.
B2-1 CAPILLARY TUBE
B2-21730683STOP VALVE (LIQUID LINE)
B3 SUCTION PIPE ASSY.
B3 SUCTION PIPE ASSY.
B3-11395701GAS STOP VALVE
B4 DISCHARGE PIPE ASSY.
B4-10975298SERVICING PORT ASSY.
B51628829GAS LIQUID SEPARATOR
B60454328VALVE CAP
B71395718VALVE CAP
B81198481FLARE NUT
B91198506FLARE NUT
B100939076BLIND CAP/ FLARE NUT
B110939083BLIND CAP/ FLARE NUT
B201128538SOUNDPROOF PUTTY
C20650328LOCK WASHER
C31730708SUCTION GRILLE
C41517710AIR DISCHARGE GRILLE
C50975243HEX. NUT (1)
C61427886BELL MOUTH
E11730575MOUNTING PLATE/ ELECTRIC DEVICES
E30299691SURGE ARRESTOR
E41137835GROUNDING TIP (W/WASHER)
E50998842GROUNDING TIP
E60622905CUP WASHER
E70711247CUP WASHER
E111350474TERMINAL BLOCK
E130960854TERMINAL BLOCK
E141736410FIXING BAND/ CAPACITOR
E154008205FUSE HOLDER ASSY.
E15-10492483FUSE HOLDER
E15-20969301FUSE
E194008206WIRE HARNESS (COMP.)
F11389085BOTTOM FRAME
F21571163SIDE PLATE (RIGHT)
F31571156FRONT PLATE (2)
F41571149FRONT PLATE (1)
F51730746PARTITION PLATE
F61571187MOTOR BASE
F90920452HANDLE
F101517734COVER/ PIPING (FRONT)
F111517741COVER/ PIPING (REAR)
F121517727ANCHOR PLATE
F131730599STAND/ COMPRESSOR
F141465059REINFORCEMENT PLATE
F171517671TOP PLATE
F211705113PLATE/ STOP VALVE MOUNTING
F231661390SOUND INSULATOR (TOP)
F241446584SEALER (FRONT PLATE 2)
F251661422SEALER (TOP PLATE)
F261730753SEALING MATERIAL
F271627484SEALER (SIDE PLATE)
F301627547SEALER (SIDE PLATE)
F311627648SEALER (FRONT PLATE 1)
F321627460SEALER (TOP PLATE)
F340495949HEX. HEAD TAPPING SCREW
F351314531TAPPING SCREW
F371730760SEALING MATERIAL
F381730777SEALING MATERIAL (FRONT PLATE)
F391627554SEALER (SIDE PLATE)
F401730784SEALING MATERIAL (BLIND PLATE)
K10920483NAMEPLATE DAIKIN

• อะไหล่หลัก คอยล์ร้อน Model R30PUY2S

No.Parts No.Parts Name
A14008207COMPRESSOR (คอมเพรสเซอร์)
B14008203CONDENSER COIL (แผงรังผึ้งคอยล์ร้อน)
C11120774FAN BLADE (ใบพัด)
E80632089MAGNETIC CONTACTOR (แมกเนติก)
E101393541CAPACITOR, FAN MOTOR (แคปพัดลม)
E181702176FAN MOTOR (มอเตอร์คอยล์ร้อน)

• อะไหล่รอง คอยล์ร้อน Model R30PUY2S

No.Parts No.Parts Name
A21730537RUBBER VIBRATION ISOLATOR
A40390204NUT WITH WASHER
A101610246TERMINAL COVER
A111610277RUBBER WASHER
A121610284FLANGE NUT
A131610291PACKING
B2 CONNECTION PIPE ASSY.
B2-1 CAPILLARY TUBE
B2-21730683STOP VALVE (LIQUID LINE)
B3 SUCTION PIPE ASSY.
B3 SUCTION PIPE ASSY.
B3-11395701GAS STOP VALVE
B4 DISCHARGE PIPE ASSY.
B4-10975298SERVICING PORT ASSY.
B51628829GAS LIQUID SEPARATOR
B60454328VALVE CAP
B71395718VALVE CAP
B81198481FLARE NUT
B91198506FLARE NUT
B100939076BLIND CAP/ FLARE NUT
B110939083BLIND CAP/ FLARE NUT
B201128538SOUNDPROOF PUTTY
C20650328LOCK WASHER
C31730708SUCTION GRILLE
C41517710AIR DISCHARGE GRILLE
C50975243HEX. NUT (1)
C61427886BELL MOUTH
E11730575MOUNTING PLATE/ ELECTRIC DEVICES
E22013855REVERSE PHASE PROTECTOR
E41137835GROUNDING TIP (W/WASHER)
E50998842GROUNDING TIP
E60622905CUP WASHER
E70711247CUP WASHER
E111347625TERMINAL BLOCK
E130960854TERMINAL BLOCK
E154008208FUSE HOLDER ASSY.
E15-10492483FUSE HOLDER
E15-20969301FUSE
E194008209WIRE HARNESS (COMP.)
E200380401LOCKING CARD SPACER
F11389085BOTTOM FRAME
F21571163SIDE PLATE (RIGHT)
F31571156FRONT PLATE (2)
F41571149FRONT PLATE (1)
F51730746PARTITION PLATE
F61571187MOTOR BASE
F90920452HANDLE
F101517734COVER/ PIPING (FRONT)
F111517741COVER/ PIPING (REAR)
F121517727ANCHOR PLATE
F131730599STAND/ COMPRESSOR
F141465059REINFORCEMENT PLATE
F171517671TOP PLATE
F211705113PLATE/ STOP VALVE MOUNTING
F231661390SOUND INSULATOR (TOP)
F241446584SEALER (FRONT PLATE 2)
F251661422SEALER (TOP PLATE)
F261730753SEALING MATERIAL
F271627484SEALER (SIDE PLATE)
F301627547SEALER (SIDE PLATE)
F311627648SEALER (FRONT PLATE 1)
F321627460SEALER (TOP PLATE)
F340495949HEX. HEAD TAPPING SCREW
F351314531TAPPING SCREW
F371730760SEALING MATERIAL
F381730777SEALING MATERIAL (FRONT PLATE)
F391627554SEALER (SIDE PLATE)
F401730784SEALING MATERIAL (BLIND PLATE)
K10920483NAMEPLATE DAIKIN

• Click เพื่อดูรายละเอียดอะไหล่คอยล์เย็นเพิ่มเติ่มได้จาก link ด้านล่าง

error: Content is protected !!