อะไหล่แอร์ DAIKIN คอยล์ร้อน Model R36NUV15 / R36NUY15

• อะไหล่หลัก คอยล์ร้อน Model R36NUV15

No.Parts No.Parts Name
A11702121COMPRESSOR (คอมเพรสเซอร์)
B11730676CONDENSER COIL (แผงรังผึ้งคอยล์ร้อน)
B3-21730690CAPTUBE (แคปทิ้วบ์)
C11120774FAN BLADE (ใบพัด)
E81385975MAGNETIC CONTACTOR (แมกเนติก)
E91416134CAPACITOR, COMPRESSOR (แคปรัน)
E101393541CAPACITOR, FAN MOTOR (แคปพัดลม)
E181702176FAN MOTOR (มอเตอร์คอยล์ร้อน)

• อะไหล่รอง คอยล์ร้อน Model R36NUV15

No.Parts No.Parts Name
A30650234SET BOLT, COMPRESSOR
A40390204NUT WITH WASHER
B21628829ACCUMULATOR ASS’Y
B3 CONNECTION PIPE ASS’Y
B3-11730683STOP VALVE (LIQUID LINE)
B4 CONNECTION PIPE ASS’Y
B4-11397473STOP VALVE (GAS LINE)
B5 SUCTION PIPE ASS’Y
B5-10073495LOW PRESSURE SWITCH
B6 DISCHARGE PIPE ASS’Y
B6-11382008HIGH PRESSURE SWITCH
B6-20975298SERVICING PORT ASS’Y
B7250005AFLARE NUT
B80080347FLARE NUT
B90939090BLIND CAP, FLARE NUT
B100939076BLIND CAP, FLARE NUT
B121397480CAP, STOP VALVE
B110454328CAP, STOP VALVE
C20650328LOCK WASHER
C31730708SUCTION GRILLE
C41517710AIR DISCHARGE GRILLE
C50975243HEX. NUT (1)
C61427886BELL MOUTH
E11730575SWITCH BOX ASS’Y
E31730715BIMETAL THERMOSTAT
E41137835GROUNDING TIP (W/WASHER)
E50998842GROUNDING TIP
E60622905WASHER
E70711247WASHER
E111350474TERMINAL BLOCK
E130661405TERMINAL BLOCK, CONTROL CIRCUIT
E141416127FIXING BAND, CAPACITOR
E15 FUSE HOLDER ASS’Y
E15-10492483FUSE HOLDER
E15-20969301FUSE
E191730979WIRE HARNESS ASS’Y COMP.
E201628867WIRE HARNESS ASS’Y
E211064108POWER RELAY
F11388479BOTTOM FRAME
F21571163SIED PLATE (RIGHT)
F31571156FRONT PLATE (2)
F41571149FRONT PLATE (1)
F51730746PARTITION PLATE
F61571187MOTOR BASE
F90920452HANDLE
F101517734COVER, PIPING (FRONT)
F111517741COVER, PIPING (REAR)
F121517727ANCHOR PLATE
F141465059REINFORCEMENT PLATE
F171517671TOP PLATE
F200119137RETAINING SPRING, THERMOSTAT
F211705113PLATE, STOP VALVE MOUNTING
F231661390SOUND INSULATOR (TOP)
F241446584SEALER (FRONT PLATE 2)
F251661422SEALER (TOP PLATE)
F261730753SEALING MATERIAL
F271627484SEALER (SIDE PLATE)
F301627547SEALER (SIDE PLATE)
F311627648SEALER (FRONT PLATE 1)
F321627460SEALER (TOP PLATE)
F340495949HEX. HEAD TAPPING SCREW
F351314531TAPPING SCREW
F371730760SEALING MATERIAL
F381730777SEALING MATERIAL (FRONT PLATE)
F391627554SEALING MATERIAL (SIDE PLATE)
F401730784SEALING MATERIAL (BLIND PLATE)
K10920483NAMEPLATE DAIKIN

• อะไหล่หลัก คอยล์ร้อน Model R36NUY15

No.Parts No.Parts Name
A11702138COMPRESSOR (คอมเพรสเซอร์)
B11730676CONDENSER COIL (แผงรังผึ้งคอยล์ร้อน)
B3-21730690CAPTUBE (แคปทิ้วบ์)
C11120774FAN BLADE (ใบพัด)
E80632089MAGNETIC CONTACTOR (แมกเนติก)
E101393541CAPACITOR, FAN MOTOR (แคปพัดลม)
E181702176FAN MOTOR (มอเตอร์คอยล์ร้อน)

• อะไหล่รอง คอยล์ร้อน Model R36NUY15

No.Parts No.Parts Name
A30650234SET BOLT, COMPRESSOR
A40390204NUT WITH WASHER
B21628829ACCUMULATOR ASS’Y
B3 CONNECTION PIPE ASS’Y
B3-11730683STOP VALVE (LIQUID LINE)
B4 CONNECTION PIPE ASS’Y
B4-11397473STOP VALVE (GAS LINE)
B5 SUCTION PIPE ASS’Y
B5-10073495LOW PRESSURE SWITCH
B6 DISCHARGE PIPE ASS’Y
B6-11382008HIGH PRESSURE SWITCH
B6-20975298SERVICING PORT ASS’Y
B7250005AFLARE NUT
B80080347FLARE NUT
B90939090BLIND CAP, FLARE NUT
B100939076BLIND CAP, FLARE NUT
B121397480CAP, STOP VALVE
B110454328CAP, STOP VALVE
C20650328LOCK WASHER
C31730708SUCTION GRILLE
C41517710AIR DISCHARGE GRILLE
C50975243HEX. NUT (1)
C61427886BELL MOUTH
E11730575SWITCH BOX ASS’Y
E20329679REVERSE PHASE PROTECTOR
E31730715BIMETAL THERMOSTAT
E41137835GROUNDING TIP (W/WASHER)
E50998842GROUNDING TIP
E60622905WASHER
E70711247WASHER
E111347625TERMINAL BLOCK
E130661405TERMINAL BLOCK, CONTROL CIRCUIT
E151730722WIRE HARNESS
E15-10492483FUSE HOLDER
E15-20969301FUSE
E191730739WIRE HARNESS ASS’Y COMP.
E201628867WIRE HARNESS ASS’Y
E211064108POWER RELAY
E220380401LOCKING CARD SPACER
F11388479BOTTOM FRAME
F21571163SIED PLATE (RIGHT)
F31571156FRONT PLATE (2)
F41571149FRONT PLATE (1)
F51730746PARTITION PLATE
F61571187MOTOR BASE
F90920452HANDLE
F101517734COVER, PIPING (FRONT)
F111517741COVER, PIPING (REAR)
F121517727ANCHOR PLATE
F141465059REINFORCEMENT PLATE
F171517671TOP PLATE
F200119137RETAINING SPRING, THERMOSTAT
F211705113PLATE, STOP VALVE MOUNTING
F231661390SOUND INSULATOR (TOP)
F241446584SEALER (FRONT PLATE 2)
F251661422SEALER (TOP PLATE)
F261730753SEALING MATERIAL
F271627484SEALER (SIDE PLATE)
F301627547SEALER (SIDE PLATE)
F311627648SEALER (FRONT PLATE 1)
F321627460SEALER (TOP PLATE)
F340495949HEX. HEAD TAPPING SCREW
F351314531TAPPING SCREW
F371730760SEALING MATERIAL
F381730777SEALING MATERIAL (FRONT PLATE)
F391627554SEALING MATERIAL (SIDE PLATE)
F401730784SEALING MATERIAL (BLIND PLATE)
K10920483NAMEPLATE DAIKIN

• Click เพื่อดูรายละเอียดอะไหล่คอยล์เย็นเพิ่มเติ่มได้จาก link ด้านล่าง

error: Content is protected !!