อะไหล่แอร์ DAIKIN คอยล์ร้อน Model RNQ42MY2S

• อะไหล่หลัก คอยล์ร้อน Model RNQ42MY2S

No.Parts No.Parts Name
A12112574SCROLL COMPRESSOR (คอมเพรสเซอร์)
B14013343CONDENSER COIL (แผงรังผึ้งคอยล์ร้อน)
B3-24013435CAPTUBE (แคปทิ้วบ์)
C1112077JFAN BLADE (ใบพัด)
E84019007MAGNETIC CONTACTOR (แมกเนติก)
E10139354JCAPACITOR, FAN MOTOR (แคปพัดลม)
E17170216JFAN MOTOR (มอเตอร์คอยล์ร้อน)
E18170217JFAN MOTOR (มอเตอร์คอยล์ร้อน)

• อะไหล่รอง คอยล์ร้อน Model RNQ42MY2S

No.Parts No.Parts Name
A1-11911280TERMINAL COVER
A2127810JVIBRATION ISOLATOR
A3065023JSET BOLT/ COMPRESSOR
A44010410WASHER (NUT WITH WASHER)
B1-11708756SEALING MATERIAL (HEAT EXCH.2)
B21628829ACCUMULATOR
B34013434CONNECTION PIPE ASSY.
B3-1148325JSTOP VALVE
B4 STOP VALVE ASSY. (GAS LINE)
B4-1161710JSTOP VALVE (GAS LINE)
B54013436SUCTION PIPE ASSY.
B5-14006815LOW PRESSURE SWITCH
B6 DISCHARGE PIPE ASSY.
B6-14001941HIGH PRESSURE SWITCH
B6-2159974JSERVICING PORT
B7119850JFLARE NUT
B8119848JFLARE NUT
B11045432JSTOP VALVE CAP
B12139571JVALVE CAP
C2065032JLOCK WASHER
C31731174SUCTION GRILLE
C44011479DISCHARGE GRILLE ASSY.
C5097524JHEX. NUT (1)
C61736667BELL MOUTH
E11730575MOUNTING PLATE/ ELECTRIC DEVICES
E22013855REVERSE PHASE PROTECTOR
E3173071JTHERMO SWITCH (DISCHARGE PIPE)
E4113783JTAPPING SCREW
E5099884JGROUNDING TIP
E6062290JCUP WASHER
E7071124JCUP WASHER
E111347625TERMINAL BLOCK
E13661501JTERMINAL BLOCK
E154013418FUSE HOLDER ASSY.
E15-1049248JFUSE HOLDER
E15-2117260JFUSE
E191730739WIRE HARNESS ASSY. (COMPRESSOR)
E201628867WIRE HARNESS ASSY. (FOR HPS)
E22380401JLOCKING CARD SPACER
F1138847JBOTTOM FRAME
F2151770JSIDE PLATE (RIGHT)
F3151769JFRONT PLATE (2)
F4151768JFRONT PLATE (1)
F51731181PARTITION PLATE
F6138859JMOTOR BASE
F9092045JHANDLE
F10151773JCOVER/ PIPING (FRONT)
F11151774JCOVER/ PIPING (REAR)
F12151772JANCHOR PLATE
F14146505JREINFORCEMENT PLATE
F17151767JTOP PLATE
F19141626JHEAT INSULATION
F20011913JRETAINING SPRING/ THERMOSTAT
F211705113PLATE/ STOP VALVE MOUNTING
F23166139JSOUND INSULATOR (TOP)
F24144658JSEALER (FRONT PLATE 2)
F251661422SEALER (TOP PLATE)
F261730753SEALING MATERIAL
F27162748JSEALER (SIDE PLATE)
F284013431SOUNDPROOF PUTTY
F30162754JSEALER (SIDE PLATE)
F31162764JSEALER (FRONT PLATE 1)
F321627460SEALER (TOP PLATE)
F34049594JHEX. HEAD TAPPING SCREW
F35131453JTAPPING SCREW
F36162753JSCREW/ C TIGHT CUP
F371730760SEALING MATERIAL
F381730777SEALING MATERIAL (FRONT PLATE)
F401730784SEALING MATERIAL (BLIND PLATE)
K10920483NAMEPLATE DAIKIN
K2 INSTALLATION MANUAL

• Click เพื่อดูรายละเอียดอะไหล่คอยล์เย็นเพิ่มเติ่มได้จาก link ด้านล่าง

error: Content is protected !!