อะไหล่แอร์ DAIKIN คอยล์เย็น Model FHNQ36MV2S

• อะไหล่หลัก คอยล์เย็น Model FHNQ36MV2S

No.Parts No.Parts Name
B11432453EVAPORATOR COIL (แผงรังผึ้งคอยล์เย็น)
C1-41202140BLOWER (โบลเวอร์)
C1-61702107FAN MOTOR (มอเตอร์คอยล์เย็น)
C21245363AIR FILTER (ฟิลเตอร์แอร์)
E5170208JMAIN BOARD (แผงวงจรคอยล์เย็น)
E5-34010108THERMISTOR (FOR AIR) (เซ็นเซอร์อุณหภูมิ)
E5-44010109THERMISTOR (FOR COIL) (เซ็นเซอร์น้ำแข็ง)
E71287831CAPACITOR, FAN MOTOR (แคปพัดลม)
F3-2-11702114STEPPING MOTOR (มอเตอร์สวิง ขึ้น-ลง)
F101748730DRAIN PAN ASSY (ถาดน้ำทิ้ง)
F10-1121366JDRAIN PAN (ถาดน้ำทิ้ง)

• อะไหล่รอง คอยล์เย็น Model FHNQ36MV2S

No.Parts No.Parts Name
B1-1120209JDISTRIBUTOR
B1-2066184JUNION JOINT/ GAS LINE
B1-3019843JUNION JOINT/ LIQUID LINE
B1-6007432JRETAINER/ THERMISTOR CLAMP
B1-71644427SOUNDPROOF PUTTY
B1-81660551SOUND ABSORBING PUTTY
B1-91660568SOUND ABSORBING PUTTY
B1-101517068EARTH WIRE
B2119848JFLARE NUT
B3119850JFLARE NUT
C11748709FAN ASSY.
C1-1120356JTOP PLATE/ FAN ASSY.
C1-21748482FAN HOUSING (1)
C1-31202133FAN HOUSING (2)
C1-4-1011582JHEX. SOCKET SCREW
C1-72206842LOCK PLATE/ FAN MOTOR
C1-8120295JMOTOR BASE
C1-9120357JFAN SHAFT ASSY.
C1-10064786JCOUPLING/ FAN SHAFT
C1-10-1117949JHEX. SOCKET SCREW
C1-11437008JFAN BEARING
C1-12443026JMOUNTING PLATE/ FAN BEARING
C1-131413058SET PLATE/ BEARING HOLDER
C1-140352004WIRE CLIP
C1-151748507SEALING MATERIAL
C1-161748716SEALING MATERIAL
E11748521SWITCH BOX
E31748538COVER/ SWITCH BOX
E5-1131316JFUSE
E8153623JTERMINAL BLOCK
E111748545WIRE HARNESS (1)
E121748552WIRE HARNESS (1)
E131748569WIRE HARNESS (1)
E141748576WIRE HARNESS (2)
E180211475WIRE CLIP
E20388339JLOCK METAL
E21102022JCLAMP/ WIRE HARNESS
F11748723TOP PLATE ASSY.
F21629860BOTTOM FRAME ASSY.
F2-11313660NAMEPLATE ASSY.
F2-1-10643786HOUSING/ SIGNAL RECEIVER
F2-1-21227372NAMEPLATE DAIKIN
F2-24008138BOTTOM FRAME ASSY. 2
F3 SIDE PLATE ASSY. (RIGHT)
F3-1120241JSIDE PLATE (RIGHT)
F3-2 AIR SWING MOTOR ASSY.
F3-2-2120242JSET PLATE/ AIR SWING MOTOR
F3-2-31202436CONNECTING ARM/ HORIZONTAL VANE
F3-2-41202443CRANK/ AIR SWING
F3-2-51202450SUPPORT/ HORIZONTAL VANE (R)
F3-2-61202467HEAT INSULATION MATERIAL
F3-8120247JHEAT INSULATION MATERIAL
F3-91416507HEAT INSULATION MATERIAL
F3-101202498HEAT INSULATION MATERIAL
F3-111202506SEALING MATERIAL
F3-12388339JLOCK METAL
F3-13352004WIRE CLIP
F4121361JSIDE PLATE ASSY.
F4-1120251JSIDE PLATE (LEFT)
F4-21202520SUPPORT/ HORIZONTAL VANE (L)
F4-3120253JHEAT INSULATION MATERIAL
F4-41202481HEAT INSULATION MATERIAL
F4-51202498HEAT INSULATION MATERIAL
F5120254JHOOK METAL (1)
F6120255JHOOK METAL (2)
F7120256JSIDE PLATE/ EVAPORATOR
F8120257JRETAINER/ REF. PIPING
F9120258JSET PLATE/ DRAIN PAN (1)
F10-1-1980966HEAT INSULATION TUBE
F10-1-2537994JCAP/ DRAIN SOCKET
F10-2121360JVERTICAL VANE ASSY.
F10-2-1120363JSET PLATE/ VERTICAL VANE
F10-2-2064470JVERTICAL VANE/ AIR DISCHARGE
F10-2-3064660JCONNECTING BAR/ VERTICAL VANE
F111202621SUPPORTER/ HORIZONTAL VANE
F121748747HORIZONTAL VANE ASSY.
F12-11748754HORIZONTAL VANE
F12-21748639SIDE CAP/ HORIZONTAL VANE (R)
F12-31748646SIDE CAP/ HORIZONTAL VANE (L)
F12-41594166SIDE CAP/ HORIZONTAL VANE (C)
F13120365JDECORATIVE PLATE (TOP PLATE)
F141203662AIR SUCTION GRILLE ASSY.
F14-11185252AIR SUCTION GRILLE
F14-21202669FIXTURE/ AIR SUCTION GRILLE
F14-30644486HINGE/ AIR SUCTION GRILLE
F15120267JSIDE PLATE ASSY. (RIGHT)
F15-11202683DECORATIVE COVER/ SIDE PLATE (R)
F16120269JSIDE PLATE ASSY. (LEFT)
F16-11202708DECORATIVE COVER/ SIDE PLATE (L)
F171202715BLIND PLATE/ PIPING HOLE (1)
F181202722BLIND PLATE/ PIPING HOLE (2)
F19352004WIRE CLIP
F20120273JSET PLATE/ DRAIN PAN (2)
F21120219JSUPPORTER/ FAN
F24120276JSUPPORTING WIRE
F251748761HEAT INSULATION COVER (TOP)
F261202784HEAT INSULATION COVER (PIPING)
F271203693PROTECTOR/ EVAPORATOR
F281203701HEAT INSULATION COVER (EVA.)
F291203718HEAT INSULATION COVER (EVA.)
F30800010JHOOK BOLT
K1537317JDRAIN HOSE
K2558117JHOSE BAND

• Click เพื่อดูรายละเอียดอะไหล่คอยล์ร้อนเพิ่มเติ่มได้จาก link ด้านล่าง

error: Content is protected !!