เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว

(Thermal Expansion Valve)

อุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็น หรือน้ำยาแอร์ ในระบบเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น
เพื่อให้คอยล์เย็น Evaporator ได้ความเย็นมากที่สุด
ทั้งยังรักษาอุณหภูมิใน Evaporator ได้อย่างสมบูรณ์คงที่ตลอดเวลา ในทุกสภาพของระบบ

เอ็กซ์แปนชั่นวาล์วมี 2 แบบ คือ

  1. แบบปรับความดันภายนอก External Equalizer
    นิยมใช้กันมากในคอยล์เย็นแบบครีบที่มีท่อขดเดียว เพราะมีการสูญเสียความดันในท่อมาก
  2. แบบปรับความดันภายใน Internal Equalizer
    ใช้ในคอยล์เย็นที่มีการสูญเสียความดันน้อยที่เป็นแบบท่อเปลือย

ตารางรายชื่อรุ่นและราคา เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว ยี่ห้อ EMERSON

MODELTONSINLET/OUTLETPRICE
AAE 3 HC31/2" ODF SOLDER
5/8" ODF SOLDER
1,870 บาท
TCLE 5 HC51/2" ODF SOLDER
5/8" ODF SOLDER
2,950 บาท
TCLE 7-1/2 HC7.55/8" ODF SOLDER
7/8" ODF SOLDER
2,950 บาท
TCLE 10 HC105/8" ODF SOLDER
7/8" ODF SOLDER
2,950 บาท
TCLE 12 HC125/8" ODF SOLDER
7/8" ODF SOLDER
2,950 บาท
TJLE 14 HC147/8" ODF SOLDER
1-3/8" ODF SOLDER
3,650 บาท
TRAE+20 HC207/8" ODF SOLDER
1-1/8" ODF SOLDER
3,950 บาท

รายชื่อและรุ่นสินค้า เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว ยี่ห้อ EMERSON

เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว
ยี่ห้อ EMERSON
รุ่น TCLE 5 HC

เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว
ยี่ห้อ EMERSON
รุ่น TCLE 7-1/2 HC

เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว
ยี่ห้อ EMERSON
รุ่น TCLE 10 HC

เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว
ยี่ห้อ EMERSON
รุ่น TCLE 12 HC

เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว
ยี่ห้อ EMERSON
รุ่น TJLE 14 HC

เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว
ยี่ห้อ EMERSON
รุ่น TRAE+20 HC

error: Content is protected !!