แคปพัดลม/คาปาซิเตอร์มอเตอร์พัดลม

(Fan Motor Capacitor)

คาปาซิเตอร์ คือ อุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าที่ใช้ช่วยการทำงานของคอมเพรสเซอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ

คาปาซิเตอร์จะทำหน้าที่ปรับกระแสและเฟสของไฟฟ้า เพื่อช่วยให้มอเตอร์ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา แคปมอเตอร์พัดลม

MFDELECTRICALTYPEPRICE
1 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม180 บาท
1.5 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม180 บาท
2 uF400V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม180 บาท
2 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม180 บาท
2.5 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม180 บาท
3 uF400V (50/60Hz)แบบกลม200 บาท
3 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม200 บาท
3.5 uF400V (50/60Hz)แบบกลม200 บาท
4 uF400V (50/60Hz)แบบกลม200 บาท
5 uF400V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม200 บาท
5 uF400V (50/60Hz)แบบกลม200 บาท
5 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม200 บาท
7.5 uF400V (50/60Hz)แบบกลม280 บาท
7.5 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม280 บาท
8 uF440V (50/60Hz)แบบกลม320 บาท
8 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม320 บาท
8 uF450V (50/60Hz)แบบกลมมีขั้ว320 บาท
10 uF400V (50/60Hz)แบบกลม400 บาท
12 uF400V (50/60Hz)แบบกลม400 บาท
15 uF440V (50/60Hz)แบบกลมมีขั้ว430 บาท
16 uF400V (50/60Hz)แบบกลม450 บาท

รายชื่อและรุ่นสินค้า แคปพัดลม

แคปพัดลม
ขนาด 1 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 1.5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 300VAC

แคปพัดลม
ขนาด 1.5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 2 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 2 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 2.5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 2.5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 2.5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 3 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 3 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 3.5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 4 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 4 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 7.5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 7.5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 8 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 440VAC

แคปพัดลม
ขนาด 8 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 8 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 10 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 12 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 15 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 440VAC

แคปพัดลม
ขนาด 16 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 16 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

error: Content is protected !!