แคปพัดลม/คาปาซิเตอร์มอเตอร์พัดลม

(Fan Motor Capacitor)

คาปาซิเตอร์ คือ อุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าที่ใช้ช่วยการทำงานของคอมเพรสเซอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ

คาปาซิเตอร์จะทำหน้าที่ปรับกระแสและเฟสของไฟฟ้า เพื่อช่วยให้มอเตอร์ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา แคปมอเตอร์พัดลม

MFDELECTRICALTYPEPRICE
1 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม200 บาท
1.5 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม210 บาท
2 uF400V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม220 บาท
2 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม220 บาท
2.5 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม240 บาท
3 uF400V (50/60Hz)แบบกลม250 บาท
3 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม250 บาท
3.5 uF400V (50/60Hz)แบบกลม260 บาท
4 uF400V (50/60Hz)แบบกลม270 บาท
5 uF400V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม270 บาท
5 uF400V (50/60Hz)แบบกลม270 บาท
5 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม270 บาท
7.5 uF400V (50/60Hz)แบบกลม310 บาท
7.5 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม310 บาท
8 uF440V (50/60Hz)แบบกลม350 บาท
8 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม350 บาท
8 uF450V (50/60Hz)แบบกลมมีขั้ว350 บาท
10 uF400V (50/60Hz)แบบกลม430 บาท
12 uF400V (50/60Hz)แบบกลม450 บาท
15 uF440V (50/60Hz)แบบกลมมีขั้ว480 บาท
16 uF400V (50/60Hz)แบบกลม490 บาท

รายชื่อและรุ่นสินค้า แคปพัดลม

แคปพัดลม
ขนาด 1 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 1.5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 300VAC

แคปพัดลม
ขนาด 1.5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 2 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 2 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 2.5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 2.5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 2.5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 3 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 3 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 3.5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 4 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 4 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 7.5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 7.5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 8 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 440VAC

แคปพัดลม
ขนาด 8 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 8 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปพัดลม
ขนาด 10 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 12 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 15 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 440VAC

แคปพัดลม
ขนาด 16 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปพัดลม
ขนาด 16 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

error: Content is protected !!