ฟิลเตอร์ ดรายเออร์

(Filter Drier)

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ อุปกรณ์กรองสิ่งสกปรก และกำจัดความชื้น
ที่อาจปนเปื้อนอยู่ในระบบทำความเย็นในช่วงระหว่างการติดตั้ง
หรืออาจปนมากับสารทำความเย็น หรือน้ำมันหล่อลื่นของคอมเพรสเซอร์

จำหน่ายฟิลเตอร์ ดรายเออร์ หลายยี่ห้อ
เช่น TRANE, EMERSON, ALCO, Danfoss, DEMA
มีจำหน่ายทั้งแบบเชื่อมและแบบแฟร์ และมีสินค้าบริการครบทุกขนาดที่นิยมใช้

รายชื่อและรุ่นสินค้า ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ TRANE

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ TRANE 
รุ่น TSD-053
แบบเชื่อม ขนาด 3/8″

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ EMERSON 
รุ่น TSD-083
แบบเชื่อม ขนาด 3/8″

ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ ยี่ห้อ EMERSON (อิเมอร์สัน)

MODELTYPESIZEPRICE
EK-032แบบแฟร์ (SAE FLARE)1/4"530 บาท
EK-032Sแบบเชื่อม (ODF SOLDER)1/4"530 บาท
EK-033แบบแฟร์ (SAE FLARE)3/8"530 บาท
EK-052Sแบบเชื่อม (ODF SOLDER)1/4"550 บาท
EK-053แบบแฟร์ (SAE FLARE)3/8" 530 บาท
EK-053Sแบบเชื่อม (ODF SOLDER)3/8"530 บาท
EK-083แบบแฟร์ (SAE FLARE)3/8"550 บาท
EK-083Sแบบเชื่อม (ODF SOLDER)3/8"550 บาท
EK-084แบบแฟร์ (SAE FLARE)1/2"530 บาท
EK-084Sแบบเชื่อม (ODF SOLDER)1/2"530 บาท
EK-163แบบแฟร์ (SAE FLARE)3/8"650 บาท
EK-163Sแบบเชื่อม (ODF SOLDER)3/8"650 บาท
EK-164แบบแฟร์ (SAE FLARE)1/2"600 บาท
EK-164Sแบบเชื่อม (ODF SOLDER)1/2"600 บาท
EK-165แบบแฟร์ (SAE FLARE)5/8"650 บาท
EK-165Sแบบเชื่อม (ODF SOLDER)5/8"650 บาท
EK-304แบบแฟร์ (SAE FLARE)1/2"850 บาท
EK-304Sแบบเชื่อม (ODF SOLDER)1/2"850 บาท
EK-305แบบแฟร์ (SAE FLARE)5/8"850 บาท
EK-305Sแบบเชื่อม (ODF SOLDER)5/8"850 บาท
EK-307Sแบบเชื่อม (ODF SOLDER)7/8"880 บาท
EK-417Sแบบเชื่อม (ODF SOLDER)7/8"1,100 บาท
EK-419Sแบบเชื่อม (ODF SOLDER)1-1/8"1,260 บาท
EK-759Sแบบเชื่อม (ODF SOLDER)1-1/8"1,900 บาท

รายชื่อและรุ่นสินค้า ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ ยี่ห้อ EMERSON (อิเมอร์สัน)

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ EMERSON 
รุ่น EK-052S
แบบเชื่อม ขนาด 1/4″

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ EMERSON 
รุ่น EK-053
แบบแฟร์ ขนาด 3/8″

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ EMERSON 
รุ่น EK-053S
แบบเชื่อม ขนาด 3/8″

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ EMERSON 
รุ่น EK-083
แบบแฟร์ ขนาด 3/8″

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ EMERSON 
รุ่น EK-083S
แบบเชื่อม ขนาด 3/8″

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ EMERSON 
รุ่น EK-164
แบบแฟร์ ขนาด 1/2″

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ EMERSON 
รุ่น EK-164S
แบบเชื่อม ขนาด 1/2″

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ EMERSON 
รุ่น EK-165
แบบแฟร์ ขนาด 5/8″

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ EMERSON 
รุ่น EK-165S
แบบเชื่อม ขนาด 5/8″

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ EMERSON 
รุ่น EK-305
แบบแฟร์ ขนาด 5/8″

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ EMERSON 
รุ่น EK-305S
แบบเชื่อม ขนาด 5/8″

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ EMERSON 
รุ่น EK-307S
แบบเชื่อม ขนาด 7/8″

รายชื่อและรุ่นสินค้า ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ ยี่ห้อ ALCO (อัลโก)

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ ALCO 
รุ่น BFK-083S
แบบเชื่อม ขนาด 3/8″

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ ALCO 
รุ่น BFK-084S
แบบเชื่อม ขนาด 1/2″

รายชื่อและรุ่นสินค้า ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ ยี่ห้อ DEMA (เดม่า)

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ DEMA 
รุ่น FL-164
แบบแฟร์ ขนาด 1/2″

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ DEMA 
รุ่น SD-164
แบบเชื่อม ขนาด 1/2″

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ DEMA 
รุ่น FL-165
แบบแฟร์ ขนาด 5/8″

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ยี่ห้อ DEMA 
รุ่น SD-165
แบบเชื่อม ขนาด 5/8″

รายชื่อและรุ่นสินค้า ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ คอร์ ยี่ห้อ EMERSON (อิเมอร์สัน)

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ คอร์
ยี่ห้อ EMERSON 
รุ่น D-48
ไส้กรองดรายเออร์

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ คอร์
ยี่ห้อ EMERSON 
รุ่น H-48
ไส้กรองดรายเออร์

ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ คอร์
ยี่ห้อ EMERSON 
รุ่น UK-48
ไส้กรองดรายเออร์

error: Content is protected !!