มอเตอร์ Carrier

จำหน่ายมอเตอร์สำหรับ
เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ Carrier ทุกรุ่น

มอเตอร์ที่ใช้ในงานเครื่องปรับอากาศ หรือมอเตอร์พัดลมแบ่งออกเป็น

  • มอเตอร์คอยล์ร้อน – สำหรับคอนเดนซิ่งยูนิต
  • มอเตอร์คอยล์เย็น – สำหรับแฟนคอยล์ภายใน
    มอเตอร์คอยล์เย็นมีหลายรูปแบบ เช่น แกนสั้น, แกนยาว, แกนสั้น 2 ข้าง, แกนยาว 2 ข้าง หรือ แกนสั้นข้าง ยาวข้าง

เรามีมอเตอร์จำหน่ายสำหรับแอร์ เครื่องปรับอากาศทุกชนิด เช่น แอร์ผนัง แอร์ตั้งแขวน แอร์ฝังฝ้า แอร์แพ็คเกจ แอร์ท่อลม

เรายินดีให้คำปรึกษาและเทียบรุ่นมอเตอร์พัดลมทุกรุ่น พร้อมมีของในสต๊อคให้บริการ

มอเตอร์พัดลมที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีตั้งแต่ยี่ห้อของทางผู้จำหน่ายเครื่องปรับอากาศเอง เช่น TRANE, Carrier, DAIKIN และยี่ห้อที่เป็นแบรนด์ OEM ของ FASCO, RUAMTHONG (รวมทอง), SIRIPAT (ศิริพัฒน์)

ตารางรายชื่อรุ่นและราคา มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์แคเรียร์ Carrier

MODELREFER TOPRICE
421X000138LC555045 (MOD. MTC105LB360) (PM310505)3,150 บาท
421X0002MOD. PN 38LC555055 (PM310321)3,700 บาท
421X0003MOD. MTW108RB180 (PM310849)2,480 บาท
421X0005MOD. PN 42LC001104 (PM310215)4,280 บาท
421X0006MOD. PN 42LC001106 (PM310002)5,800 บาท
421X0016MOD. MTC106RB360 (PM310672)2,400 บาท
421X0017421X0017PM (1620-005-097) (B1-1/4-1S)2,880 บาท
421X00241620-005-0952,880 บาท
421X003442LC001105 (MOD. PM330407) (003311-PM)4,880 บาท
421X0039MOD. MTC304LB015 (PM3304130)4,400 บาท
422X0005MOD. MTW103RE480 (PM3103104)2,880 บาท
42LC001102KDE3J4003 (1/8-O)3,600 บาท
42LC001103MRP003309 (MOD. PM310426)3,350 บาท
1603-200-253C1-1/8TAL-VN3,300 บาท
1603-200-254C1-1/8TA-VN3,300 บาท
1605-100-433B1-1/6M3,800 บาท
MRP010047MOD. MTW108RB600 (PM310848)2,350 บาท

ตารางรายชื่อรุ่นและราคา มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นแอร์แคเรียร์ Carrier

MODELREFER TOPRICE
421X000440LC550352 (MOD. MTC304LB040) (PM330403)4,600 บาท
1601-100-008F3-1/10TB-VN3,300 บาท
1601-100-009F2-1/15TB-VN2,950 บาท
1601-100-010F2-1/10TB-VN2,950 บาท
1601-100-111S3-1/10-2P3,300 บาท
1601-100-112MOD. PM4108399 (F2-1/8TA-VN)2,980 บาท
1601-100-919F3-1/8TA-VN3,550 บาท
1606-103-864FD1-1/15TCL-VN2,980 บาท
1618-103-685F2-1/10TA4-VN2,980 บาท
003306MOD. PN 42LC001100 (PM412008)1,970 บาท

มอเตอร์คอยล์ร้อน Carrier

(Condensing Motor)

มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์ร้อน Carrier
รุ่น 421X0001
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์ร้อน Carrier
รุ่น 421X0002
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์ร้อน Carrier
รุ่น 421X0003
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์ร้อน Carrier
รุ่น 421X0005
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์ร้อน Carrier
รุ่น 421X0006
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์ร้อน Carrier
รุ่น 421X0016
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์ร้อน Carrier
รุ่น 421X0017
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์ร้อน Carrier
รุ่น 421X0024
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์ร้อน Carrier
รุ่น 421X0034
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์ร้อน Carrier
รุ่น 422X0005
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์ร้อน Carrier
รุ่น 42LC001102
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์ร้อน Carrier
รุ่น 1603-200-253
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์ร้อน Carrier
รุ่น 1603-200-254
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์ร้อน Carrier
รุ่น 1605-100-433
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์ร้อน Carrier
รุ่น MRP003309
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์ร้อน Carrier
รุ่น MRP010047
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์เย็น Carrier

(Fan Coil Motor)

มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์เย็น Carrier
รุ่น 421X0004
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์เย็น Carrier
รุ่น 1601-100-008
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์เย็น Carrier
รุ่น 1601-100-009
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์เย็น Carrier
รุ่น 1601-100-010
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์เย็น Carrier
รุ่น 1601-100-111
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์เย็น Carrier
รุ่น 1601-100-112
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์เย็น Carrier
รุ่น 1601-100-919
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์เย็น Carrier
รุ่น 1606-103-864
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์เย็น Carrier
รุ่น 1618-103-685
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นแอร์ Carrier

มอเตอร์คอยล์เย็น Carrier
รุ่น 003306
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นแอร์ Carrier

error: Content is protected !!