มอเตอร์ SIRIPAT

SIRIPAT MOTOR

จำหน่ายมอเตอร์ยี่ห้อ SIRIPAT (ศิริพัฒน์)
สำหรับเครื่องปรับอากาศทุกรุ่น

มอเตอร์ที่ใช้ในงานเครื่องปรับอากาศ หรือมอเตอร์พัดลมแบ่งออกเป็น

  • มอเตอร์คอยล์ร้อน – สำหรับคอนเดนซิ่งยูนิต
  • มอเตอร์คอยล์เย็น – สำหรับแฟนคอยล์ภายใน
    มอเตอร์คอยล์เย็นมีหลายรูปแบบ เช่น แกนสั้น, แกนยาว, แกนสั้น 2 ข้าง, แกนยาว 2 ข้าง หรือ แกนสั้นข้าง ยาวข้าง

เรามีมอเตอร์จำหน่ายสำหรับแอร์ เครื่องปรับอากาศทุกชนิด เช่น แอร์ผนัง แอร์ตั้งแขวน แอร์ฝังฝ้า แอร์แพ็คเกจ แอร์ท่อลม

เรายินดีให้คำปรึกษาและเทียบรุ่นมอเตอร์พัดลมทุกรุ่น พร้อมมีของในสต๊อคให้บริการ

มอเตอร์พัดลมที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีตั้งแต่ยี่ห้อของทางผู้จำหน่ายเครื่องปรับอากาศเอง เช่น TRANE, Carrier, DAIKIN และยี่ห้อที่เป็นแบรนด์ OEM ของ FASCO, RUAMTHONG (รวมทอง), SIRIPAT (ศิริพัฒน์)

ตารางรายชื่อรุ่นและราคา มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน SIRIPAT

MODELHPRPMPRICE
C1-1/6TAL-SE-4P (เกลียวบนซ้าย)1/612001,600 บาท
C1-1/8TA-SE1/89001,400 บาท
C1-1/8TA-SE (เกลียวบนซ้าย)1/89001,500 บาท
CB1-1/2TA-PNG1/29002,100 บาท
CB1-1/3TA-PNG1/39002,000 บาท
CB1-1/5TA-PNG1/59001,900 บาท
CB1-3/4TA-PNG3/49003,000 บาท
CB1-1TA-SE (แกนเพลา 1/2")19003,200 บาท
CB1-1TA-SE (แกนเพลา 5/8")19003,200 บาท
CB1-1TA-PNG (แกนเพลา 5/8")19003,300 บาท
3CB1-1TA-SE (แกนเพลา 1/2")19003,500 บาท
3CB1-1TA-PNG (แกนเพลา 5/8")19003,500 บาท
3CB1-3/4TA-PNG3/49003,200 บาท

ตารางรายชื่อรุ่นและราคา มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น SIRIPAT

MODELHPRPMPRICE
F2-1/6TB-PNG1/613001,600 บาท
F2-1/8TA-PNG1/813501,600 บาท
F3-1/8PE-PNG1/814001,600 บาท
F3-1/10PE-PNG1/1012501,600 บาท
F3-1/15PE-PNG1/1513001,600 บาท
F4-1/6TB-PNG1/612502,000 บาท
F4-1/8TB-PNG1/813002,000 บาท
FB1-1/2TA-PNG1/29002,700 บาท
FB1-1/3TA-PNG1/39002,400 บาท
FB1-3/4TA-PNG3/49003,200 บาท
FB2-3/4TA-PNG3/414003,200 บาท
FD1-1/10TCL-SE1/106501,800 บาท
FD1-1/15TCL-SE1/155501,800 บาท

มอเตอร์คอยล์ร้อน SIRIPAT

(Condensing Motor)

มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนยี่ห้อ SIRIPAT

มอเตอร์คอยล์ร้อน SIRIPAT
รุ่น 3CB1-1TA-SE
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนยี่ห้อ SIRIPAT
(ไฟ 380V แกนเพลา 1/2″)

มอเตอร์คอยล์ร้อน SIRIPAT
รุ่น 3CB1-1TA-PNG
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนยี่ห้อ SIRIPAT
(ไฟ 380V แกนเพลา 5/8″)

มอเตอร์คอยล์ร้อน SIRIPAT
รุ่น 3CB1-3/4TA-SE
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนยี่ห้อ SIRIPAT
(ไฟ 380V)

มอเตอร์คอยล์ร้อน SIRIPAT
รุ่น C1-1/6TAL-SE-4P
(เกลียวซ้าย)
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนยี่ห้อ SIRIPAT

มอเตอร์คอยล์ร้อน SIRIPAT
รุ่น C1-1/8TA-SE
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนยี่ห้อ SIRIPAT

มอเตอร์คอยล์ร้อน SIRIPAT
รุ่น C1-1/8TA-SE 
(เกลียวบน หมุนขวา)
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนยี่ห้อ SIRIPAT

มอเตอร์คอยล์ร้อน SIRIPAT
รุ่น CB1-1TA-SE 
(แกนเพลา 1/2″)
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนยี่ห้อ SIRIPAT

มอเตอร์คอยล์ร้อน SIRIPAT
รุ่น CB1-1TA-SE 
(แกนเพลา 5/8″)
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนยี่ห้อ SIRIPAT

มอเตอร์คอยล์ร้อน SIRIPAT
รุ่น CB1-1/2TA-PNG
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนยี่ห้อ SIRIPAT

มอเตอร์คอยล์ร้อน SIRIPAT
รุ่น CB1-1/3TA-PNG
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนยี่ห้อ SIRIPAT

มอเตอร์คอยล์ร้อน SIRIPAT
รุ่น CB1-1/4TA-SE
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนยี่ห้อ SIRIPAT

มอเตอร์คอยล์ร้อน SIRIPAT
รุ่น CB1-1/5TA-PNG
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนยี่ห้อ SIRIPAT

มอเตอร์คอยล์เย็น SIRIPAT

(Fan Coil Motor)

มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ SIRIPAT

มอเตอร์คอยล์เย็น SIRIPAT
รุ่น F2-1/6TB-PNG
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ SIRIPAT

มอเตอร์คอยล์เย็น SIRIPAT
รุ่น F2-1/8TA-PNG
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ SIRIPAT

มอเตอร์คอยล์เย็น SIRIPAT
รุ่น F3-1/8PE-PNG
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ SIRIPAT
(แกนสั้นข้าง ยาวข้าง)

มอเตอร์คอยล์เย็น SIRIPAT
รุ่น F3-1/10PEL-SE
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ SIRIPAT
(แกนสั้นข้าง ยาวข้าง หมุนซ้าย)

มอเตอร์คอยล์เย็น SIRIPAT
รุ่น F3-1/10PE-PNG
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ SIRIPAT
(แกนสั้นข้าง ยาวข้าง)

มอเตอร์คอยล์เย็น SIRIPAT
รุ่น F3-1/15PE-SE
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ SIRIPAT
(แกนสั้นข้าง ยาวข้าง)

มอเตอร์คอยล์เย็น SIRIPAT
รุ่น F4-1/6TB-SE
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ SIRIPAT
(แกนสั้น 2 ข้าง)

มอเตอร์คอยล์เย็น SIRIPAT
รุ่น F4-1/8TB-PNG
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ SIRIPAT
(แกนสั้น 2 ข้าง)

มอเตอร์คอยล์เย็น SIRIPAT
รุ่น FB1-1/2TA-PNG
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ SIRIPAT
(แอร์ท่อลม)

มอเตอร์คอยล์เย็น SIRIPAT
รุ่น FB1-1/3TA-PNG
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ SIRIPAT
(แอร์ท่อลม)

มอเตอร์คอยล์เย็น SIRIPAT
รุ่น FB1-3/4TA-PNG
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ SIRIPAT
(แอร์ท่อลม)

มอเตอร์คอยล์เย็น SIRIPAT
รุ่น FB2-1/2TA-SE
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ SIRIPAT
(2 แกน)

มอเตอร์คอยล์เย็น SIRIPAT
รุ่น FB2-1/3TB-SE
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ SIRIPAT
(2 แกน)

มอเตอร์คอยล์เย็น SIRIPAT
รุ่น FB2-3/4TA-PNG
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ SIRIPAT
(2 แกน)

มอเตอร์คอยล์เย็น SIRIPAT
รุ่น FB4-1/3TY4-SE
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ SIRIPAT
(แกนสั้น 2 ข้าง)

มอเตอร์คอยล์เย็น SIRIPAT
รุ่น FD1-1/8TCL-SE
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ SIRIPAT
(แอร์ตู้แพ็คเกจ)

มอเตอร์คอยล์เย็น SIRIPAT
รุ่น FD1-1/10TCL-SE
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ SIRIPAT
(แอร์ตู้แพ็คเกจ)

มอเตอร์คอยล์เย็น SIRIPAT
รุ่น FD1-1/15TCL-SE
มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ SIRIPAT
(แอร์ตู้แพ็คเกจ)

error: Content is protected !!