logo SCI/MITSUBISHI

คอมเพรสเซอร์แอร์ Rotary SCI/MITSUBISHI น้ำยาแอร์ R410A
SCI/MITSUBISHI Rotary Compressor R410A

ตัวแทนจำหน่ายคอมเพรสเซอร์แอร์ Rotary (โรตารี่) ยี่ห้อ SCI/MITSUBISHI (มิตซูบิชิ)
Model NN, PN และ RN ที่ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R410A ทั้งกระแสไฟ 220V และ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ทุกรุ่นเป็นสินค้ามือ 1 ของแท้ คุณภาพมาตรฐาน และมีสินค้าพร้อมบริการ

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีทีมช่างให้บริการงานติดตั้ง เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ด้วย
click ดูรายละเอียด

ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา คอมเพรสเซอร์ Rotary ยี่ห้อ SCI/MITSUBISHI ที่ใช้ร่วมกับน้ำยา R410A

MODELBTUVOLTAGEPRICE
NN21VBAMT18,425 BTU/HR220-240Vcall
NN29VAAMT25,249 BTU/HR220-240Vcall
NN33VAAMT28,968 BTU/HR220-240V8,550 บาท
NN37VAAMT32,000 BTU/HR220-240V8,900 บาท
NN40VAAMT34,802 BTU/HR220-240V9,500 บาท
PN24VAEMT20,984 BTU/HR220-240Vcall
PN24VADMT20,989 BTU/HR220-240Vcall
PN25VDAMT22,383 BTU/HR220-240Vcall
PN27VAAMT23,202 BTU/HR220-240Vcall
PN27VBBMT23,202 BTU/HR220-240V7,480 บาท
PN31VBBMT26,955 BTU/HR220-240Vcall
PN33VABMT28,968 BTU/HR220-240Vcall
RN092NHTMT9,792 BTU/HR220-240Vcall
RN096VHSMT7,984 BTU/HR220-240Vcall
RN110VHSMT9,144 BTU/HR220-240Vcall
RN130VKBMT11,157 BTU/HR220-240Vcall
RN135VHTMT11,840 BTU/HR220-240Vcall
RN135VHVMT11,840 BTU/HR220-240Vcall
RN145VHSMT12,181 BTU/HR220-240Vcall
RN174VHSMT14,433 BTU/HR220-240Vcall
RN174NHTMT18,698 BTU/HR220-240Vcall
RN189VXJMT15,593 BTU/HR220-240Vcall
RN196VHQMT16,378 BTU/HR220-240Vcall
RN196VHSMT16,378 BTU/HR220-240Vcall
RN196VHWMT16,378 BTU/HR220-240Vcall
RN207VHQMT17,372 BTU/HR220-240Vcall
RN220VHSMT18,698 BTU/HR220-240Vcall
NN21YDAMT18,766 BTU/HR380-420Vcall
NN27YDAMT23,816 BTU/HR380-420Vcall
NN31YCAMT27,500 BTU/HR380-420Vcall
NN33YCAMT29,343 BTU/HR380-420Vcall
NN37YCAMT33,000 BTU/HR380-420Vcall
NN40YCAMT35,484 BTU/HR380-420V10,200 บาท
PN31YBAMT27,000 BTU/HR380-420Vcall

Showing 1–21 of 34 results

error: Content is protected !!