โปรโมชั่น

สั่งซื้อ คอมเพรสเซอร์ (ทุกรุ่น)
รับสิทธิ์ส่วนลดเพื่อซื้อน้ำยา (ได้ทุกเบอร์) พร้อมกับคอมเพรสเซอร์
ถังละ 100 บาท (ไม่จำกัดจำนวน)

logo Copeland Scroll

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
Copeland Scroll Compressor

ตัวแทนจำหน่าย คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22, R134A, R407C, R410A, R32 ทั้งไฟ 220V และ 380V
คอมเพรสเซอร์ทุกรุ่นเป็นสินค้ามือ 1 คุณภาพมาตรฐาน

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีทีมช่างให้บริการงานติดตั้ง เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ด้วย
click ดูรายละเอียด

ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา คอมเพรสเซอร์ Scroll ยี่ห้อ Copeland ที่ใช้ร่วมกับน้ำยา R22

MODELBTUVOLTAGEPRICE
ZR24K3-PFJ-51120,400 BTU/HR220-240V8,840 บาท
ZR26K3-PFJ-51121,800 BTU/HR220-240V9,268 บาท
ZR28K3-PFJ-51123,800 BTU/HR220-240V9,360 บาท
ZR30KS-PFZ-51125,400 BTU/HR220-240V8,759 บาท
ZR28KM-PFZ-58323,800 BTU/HR220-240V7,062 บาท
ZR30KM-PFZ-58325,400 BTU/HR220-240V7,415 บาท
ZR32KS-PFZ-51126,700 BTU/HR220-240V8,898 บาท
ZR34K3-PFJ-51128,200 BTU/HR220-240V9,441 บาท
ZR36K3-PFJ-51130,200 BTU/HR220-240V9,534 บาท
ZR40K3-PFJ-51133,300 BTU/HR220-240V9,187 บาท
ZR42K3-PFJ-51134,900 BTU/HR220-240V9,360 บาท
ZR45K3-PFJ-51138,500 BTU/HR220-240V9,869 บาท
ZR47K3-PFJ-51139,300 BTU/HR220-240V12,500 บาท
ZR48K3-PFJ-51140,800 BTU/HR220-240V12,064 บาท
ZR24K3-TFD-52220,400 BTU/HR380-420V11,244 บาท
ZR26K3-TFD-52221,800 BTU/HR380-420V11,498 บาท
ZR28K3-TFD-52223,800 BTU/HR380-420V11,163 บาท
ZR32K3-TFD-52226,700 BTU/HR380-420V11,244 บาท
ZR34K3-TFD-52228,200 BTU/HR380-420V11,336 บาท
ZR36K3-TFD-52230,200 BTU/HR380-420V11,417 บาท
ZR40K3-TFD-52233,300 BTU/HR380-420V11,244 บาท
ZR42KE-TFD-52E34,900 BTU/HR380-420V11,071 บาท
ZR45KC-TFD-52238,500 BTU/HR380-420V11,591 บาท
ZR47KC-TFD-52239,300 BTU/HR380-420V12,417 บาท
ZR48KE-TFD-52E40,800 BTU/HR380-420V12,594 บาท
ZR54KE-TFP-54E44,400 BTU/HR380-420V12,417 บาท
ZR57KE-TFP-54E47,000 BTU/HR380-420V13,003 บาท
ZR61KE-TFP-54E51,000 BTU/HR380-420V13,087 บาท
ZR68KC-TFD-52257,400 BTU/HR380-420V15,316 บาท
ZR72KC-TFD-52E60,700 BTU/HR380-420V13,931 บาท
ZR81KC-TFD-52267,700 BTU/HR380-420V19,318 บาท
ZR94KC-TFD-52280,100 BTU/HR380-420V22,810 บาท
ZR108KF-TFD-52290,700 BTU/HR380-420V23,258 บาท
ZR125KF-TFD-522106,800 BTU/HR380-420V23,952 บาท
ZR144KF-TFD-522121,000 BTU/HR380-420V24,387 บาท
ZR160KC-TFD-522130,000 BTU/HR380-420V33,459 บาท
ZR190KC-TFD-522155,000 BTU/HR380-420V34,885 บาท

ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา คอมเพรสเซอร์ Scroll ยี่ห้อ Copeland ที่ใช้ร่วมกับน้ำยา R134A

MODELBTUVOLTAGEPRICE
ZR28K3E-PFJ-51116,000 BTU/HR220-240Vcall
ZR34K3E-PFJ-51119,100 BTU/HR220-240Vcall
ZR40K3E-PFJ-51122,000 BTU/HR220-240Vcall
ZR47K3E-PFJ-51127,200 BTU/HR220-240Vcall
ZR48K3E-PFJ-51127,800 BTU/HR220-240Vcall
ZR28K3E-TFD-52216,200 BTU/HR380-420Vcall
ZR34K3E-TFD-52218,900 BTU/HR380-420Vcall
ZR36K3E-TFD-52218,500 BTU/HR380-420Vcall
ZR40K3E-TFD-52222,100 BTU/HR380-420Vcall
ZR48KCE-TFD-52226,900 BTU/HR380-420Vcall
ZR61KCE-TFD-52234,300 BTU/HR380-420Vcall
ZR81KCE-TFD-52245,400 BTU/HR380-420Vcall
ZR84KCE-TFD-52245,600 BTU/HR380-420Vcall
ZR94KCE-TFD-52253,500 BTU/HR380-420Vcall
ZR108KCE-TFD-52259,900 BTU/HR380-420Vcall
ZR125KCE-TFD-52270,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR144KCE-TFD-52279,500 BTU/HR380-420Vcall
ZR160KCE-TFD-52287,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR190KCE-TFD-522104,000 BTU/HR380-420Vcall

ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา คอมเพรสเซอร์ Scroll ยี่ห้อ Copeland ที่ใช้ร่วมกับน้ำยา R407C

MODELBTUVOLTAGEPRICE
ZR24K3E-PFJ-51119,400 BTU/HR220-240Vcall
ZR26K3E-PFJ-51120,600 BTU/HR220-240Vcall
ZR28K3E-PFJ-51122,700 BTU/HR220-240Vcall
ZR30K3E-PFJ-51124,300 BTU/HR220-240Vcall
ZR34K3E-PFJ-51127,000 BTU/HR220-240Vcall
ZR36K3E-PFJ-51128,800 BTU/HR220-240Vcall
ZR40K3E-PFJ-51131,800 BTU/HR220-240Vcall
ZR42K3E-PFJ-51133,200 BTU/HR220-240Vcall
ZR45K3E-PFJ-51135,500 BTU/HR220-240Vcall
ZR47K3E-PFJ-51137,400 BTU/HR220-240Vcall
ZR48K3E-PFJ-51138,900 BTU/HR220-240Vcall
ZR24K3E-TFD-52219,400 BTU/HR380-420Vcall
ZR26K3E-TFD-52221,800 BTU/HR380-420Vcall
ZR28K3E-TFD-52222,700 BTU/HR380-420Vcall
ZR32K3E-TFD-52225,200 BTU/HR380-420Vcall
ZR34K3E-TFD-52227,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR36K3E-TFD-52228,800 BTU/HR380-420Vcall
ZR40K3E-TFD-52231,700 BTU/HR380-420Vcall
ZR42K3E-TFD-52233,300 BTU/HR380-420Vcall
ZR45KCE-TFD-52235,800 BTU/HR380-420Vcall
ZR47KCE-TFD-52237,400 BTU/HR380-420Vcall
ZR48KCE-TFD-52238,600 BTU/HR380-420Vcall
ZR54KCE-TFD-52245,600 BTU/HR380-420Vcall
ZR54KSE-TFD-59342,700 BTU/HR380-420Vcall
ZR57KSE-TFD-59348,700 BTU/HR380-420Vcall
ZR61KEE-TFM-52E48,900 BTU/HR380-420Vcall
ZR61KSE-TFD-59352,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR68KCE-TFD-52254,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR72KCE-TFD-52256,500 BTU/HR380-420Vcall
ZR81KCE-TFD-52263,500 BTU/HR380-420Vcall
ZR84KCE-TFD-52267,600 BTU/HR380-420Vcall
ZR94KCE-TFD-52278,600 BTU/HR380-420Vcall
ZR108KCE-TFD-52288,100 BTU/HR380-420Vcall
ZR125KCE-TFD-522103,700 BTU/HR380-420Vcall
ZR144KCE-TFD-522118,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR160KCE-TFD-522128,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR190KCE-TFD-522150,000 BTU/HR380-420Vcall

ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา คอมเพรสเซอร์ Scroll ยี่ห้อ Copeland ที่ใช้ร่วมกับน้ำยา R410A

MODELBTUVOLTAGEPRICE
ZP20KSE-PFZ-52216,300 BTU/HR220-240Vcall
ZP23K3E-PFZ-52219,400 BTU/HR220-240Vcall
ZP25KSE-PFZ-52220,300 BTU/HR220-240Vcall
ZP26K3E-PFZ-52221,100 BTU/HR220-240Vcall
ZJ27KHE-PFZ-58222,400 BTU/HR220-240Vcall
ZP29KSE-PFZ-52223,200 BTU/HR220-240Vcall
ZP31KSE-PFZ-52225,100 BTU/HR220-240Vcall
ZP31KSE-PFZ-59325,900 BTU/HR220-240Vcall
ZP34KSE-PFZ-59328,000 BTU/HR220-240Vcall
ZP36KSE-PFZ-52230,000 BTU/HR220-240Vcall
ZP36KSE-PFZ-59330,000 BTU/HR220-240Vcall
ZP39KSE-PFZ-52231,400 BTU/HR220-240Vcall
ZP39KSE-PFZ-59332,200 BTU/HR220-240Vcall
ZP42KSE-PFZ-59335,000 BTU/HR220-240Vcall
ZP51KSE-PFZ-59341,500 BTU/HR220-240Vcall
ZP54KSE-PFZ-59344,600 BTU/HR220-240Vcall
ZP57K3E-PFJ-52247,600 BTU/HR220-240Vcall
ZP61KCE-PFZ-52250,500 BTU/HR220-240Vcall
ZP34KSE-TFM-59328,000 BTU/HR380-420Vcall
ZP36KSE-TFM-59329,300 BTU/HR380-420Vcall
ZP39KSE-TFM-52E31,600 BTU/HR380-420Vcall
ZP39KSE-TFM-59331,600 BTU/HR380-420Vcall
ZP42KSE-TFD-52E34,200 BTU/HR380-420Vcall
ZP42KSE-TFM-59334,300 BTU/HR380-420Vcall
ZP54KSE-TFM-59344,100 BTU/HR380-420Vcall
ZP57K3E-TFD-52E47,500 BTU/HR380-420Vcall
ZP57KUE-TFM-50E47,500 BTU/HR380-420Vcall
ZP61KCE-TFD-52250,000 BTU/HR380-420Vcall
ZP67KCE-TFD-52255,000 BTU/HR380-420Vcall
ZP72KCE-TFD-52258,500 BTU/HR380-420Vcall
ZP72KCE-TFD-52E58,500 BTU/HR380-420Vcall
ZP83KCE-TFD-52268,000 BTU/HR380-420Vcall
ZP90KCE-TFD-52274,500 BTU/HR380-420Vcall
ZP91KCE-TFD-52274,000 BTU/HR380-420Vcall
ZP103KCE-TFD-52286,000 BTU/HR380-420Vcall
ZP120KCE-TFD-522100,000 BTU/HR380-420Vcall
ZP122KCE-TFD-522102,000 BTU/HR380-420Vcall
ZP137KCE-TFD-522111,000 BTU/HR380-420Vcall
ZP144KFE-TFD-522121,000 BTU/HR380-420Vcall
ZP154KCE-TFD-522127,000 BTU/HR380-420Vcall
ZP182KCE-TFD-522150,000 BTU/HR380-420Vcall

ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา คอมเพรสเซอร์ Scroll ยี่ห้อ Copeland ที่ใช้ร่วมกับน้ำยา R32

MODELBTUVOLTAGEPRICE
ZE36KUE-PFZ32,700 BTU/HR220-240Vcall
ZE39KUE-PFZ35,900 BTU/HR220-240Vcall
ZE49KME-TFM41,000 BTU/HR380-420Vcall
ZE55KME-TFM45,600 BTU/HR380-420Vcall
ZE65KME-TFM55,300 BTU/HR380-420Vcall

Showing 1–15 of 140 results

error: Content is protected !!