โบลเวอร์ ใบพัดลม โครงแอร์

จำหน่ายโบลเวอร์แอร์ผนัง และโบลเวอร์แอร์ตั้งแขวน
ใบพัดลมสำหรับคอยล์ร้อน ทั้งใบพัดลมพลาสติก และใบพัดลมอลูมิเนียม
มีหลายขนาด ทั้งแบบหมุนซ้าย และหมุนขวา แบบมีร่องลิ่ม และไม่มีร่องลิ่ม
หน้ากากแอร์ กริลลมส่ง กริลลมกลับ ตัวปรับทิศทางลม

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา ใบพัดลมอลูมิเนียม

SIZEROTATESHAFTPRICE
14 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2"650 บาท
16 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2"800 บาท
16 นิ้วหมุนซ้ายเพลา 1/2"850 บาท
18 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2"920 บาท
18 นิ้วหมุนซ้ายเพลา 1/2"950 บาท
20 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2"1,050 บาท
20 นิ้วหมุนซ้ายเพลา 1/2"1,050 บาท
22 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2"1,200 บาท
24 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2"1,400 บาท
24 นิ้วหมุนขวาเพลา 5/8" (มีร่องลิ่ม)1,450 บาท
26 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2"1,650 บาท
26 นิ้วหมุนขวาเพลา 5/8"1,800 บาท
28 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2"1,850 บาท
28 นิ้วหมุนขวาเพลา 5/8"1,900 บาท
28 นิ้วหมุนขวาเพลา 5/8" (มีร่องลิ่ม)1,900 บาท
28 นิ้วหมุนขวาเพลา 24 mm2,100 บาท
30 นิ้วหมุนขวาเพลา 24 mm2,500 บาท

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา ใบพัดลมพลาสติก

SIZEROTATESHAFTPRICE
14 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2" (แบบ 4 ใบ)450 บาท
14 นิ้วหมุนซ้ายเพลา 1/2" (แบบ 4 ใบ)450 บาท
16 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2" (แบบ 4 ใบ)550 บาท
16 นิ้วหมุนซ้ายเพลา 1/2" (แบบ 5 ใบ)550 บาท
16 นิ้วหมุนขวาเพลา 5/16" (แบบ 4 ใบ)550 บาท
18 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2" (แบบ 4 ใบ)650 บาท
18 นิ้วหมุนซ้ายเพลา 1/2" (แบบ 5 ใบ)650 บาท
20 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2" (แบบ 4 ใบ)750 บาท
20 นิ้วหมุนซ้ายเพลา 1/2" (แบบ 3 ใบ)750 บาท

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โบลเวอร์แอร์ตั้งแขวนพลาสติก

ขนาดจำนวนซี่LH/RHPRICE
114x147 มม.42 ซี่-520 บาท
115x177 มม.42 ซี่-520 บาท
128x229 มม.38 ซี่-520 บาท
142x147 มม.42 ซี่-520 บาท
153x155 มม.40 ซี่-520 บาท
142x174 มม.30 ซี่-520 บาท
142x200 มม.30 ซี่-550 บาท
156x203 มม.40 ซี่-550 บาท
142x225 มม.38 ซี่-550 บาท
155x229 มม.42 ซี่-550 บาท
183x178 มม.40 ซี่-550 บาท

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โบลเวอร์แอร์ตั้งแขวนอลูมิเนียม

ขนาดจำนวนซี่LH/RHPRICE
130x174 มม.30 ซี่LH650 บาท
144x198 มม.33 ซี่LH650 บาท
144x198 มม.33 ซี่RH650 บาท
144x225 มม.33 ซี่LH650 บาท
144x225 มม.33 ซี่RH650 บาท
184x174 มม.40 ซี่LH750 บาท
184x174 มม.40 ซี่RH750 บาท
184x233 มม.40 ซี่LH750 บาท
184x233 มม.40 ซี่RH750 บาท
205x253 มม.40 ซี่LH980 บาท
205x253 มม.40 ซี่RH980 บาท
283x271 มม.48 ซี่LH1,300 บาท
283x271 มม.48 ซี่RH1,300 บาท
error: Content is protected !!