โบลเวอร์ ใบพัดลม ตัวปรับทิศทางลม

จำหน่ายโบลเวอร์แอร์ผนัง และโบลเวอร์แอร์ตั้งแขวน
ใบพัดลมสำหรับคอยล์ร้อน ทั้งใบพัดลมพลาสติก และใบพัดลมอลูมิเนียม
มีหลายขนาด ทั้งแบบหมุนซ้าย และหมุนขวา แบบมีร่องลิ่ม และไม่มีร่องลิ่ม

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา ใบพัดลมอลูมิเนียม

SIZEROTATESHAFTPRICE
14 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2"650 บาท
16 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2"800 บาท
16 นิ้วหมุนซ้ายเพลา 1/2"850 บาท
18 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2"920 บาท
18 นิ้วหมุนซ้ายเพลา 1/2"950 บาท
20 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2"1,050 บาท
20 นิ้วหมุนซ้ายเพลา 1/2"1,050 บาท
22 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2"1,200 บาท
24 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2"1,400 บาท
24 นิ้วหมุนขวาเพลา 5/8" (มีร่องลิ่ม)1,450 บาท
26 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2"1,650 บาท
26 นิ้วหมุนขวาเพลา 5/8"1,800 บาท
28 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2"1,850 บาท
28 นิ้วหมุนขวาเพลา 5/8"1,900 บาท
28 นิ้วหมุนขวาเพลา 5/8" (มีร่องลิ่ม)1,900 บาท
28 นิ้วหมุนขวาเพลา 24 mm2,100 บาท
30 นิ้วหมุนขวาเพลา 24 mm2,500 บาท

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา ใบพัดลมพลาสติก

SIZEROTATESHAFTPRICE
4 นิ้วหมุนขวาเพลา 3 มม. (แบบ 4 ใบ)call
4 นิ้วหมุนขวาเพลา 5 มม. (แบบ 5 ใบ)call
5 นิ้วหมุนขวาเพลา 4 มม. (แบบ 4 ใบ)call
8.5 นิ้วหมุนขวาเพลา 6 มม. (แบบ 5 ใบ)call
14 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2" (แบบ 4 ใบ)450 บาท
14 นิ้วหมุนซ้ายเพลา 1/2" (แบบ 4 ใบ)450 บาท
15 นิ้วหมุนซ้ายเพลา 1/2" (แบบ 5 ใบ)call
16 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2" (แบบ 4 ใบ)550 บาท
16 นิ้วหมุนซ้ายเพลา 1/2" (แบบ 5 ใบ)550 บาท
16 นิ้วหมุนขวาเพลา 5/16" (แบบ 4 ใบ)550 บาท
16 นิ้วหมุนซ้ายเพลา 5/16" (แบบ 3 ใบ)call
18 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2" (แบบ 4 ใบ)650 บาท
18 นิ้วหมุนซ้ายเพลา 1/2" (แบบ 5 ใบ)650 บาท
20 นิ้วหมุนขวาเพลา 1/2" (แบบ 4 ใบ)750 บาท
20 นิ้วหมุนซ้ายเพลา 1/2" (แบบ 3 ใบ)750 บาท
20 นิ้วหมุนซ้ายเพลา 1/2" (แบบ 5 ใบ)call

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โบลเวอร์แอร์ตั้งแขวนพลาสติก

ขนาดจำนวนซี่LH/RHPRICE
114x147 มม. (4.5x6 นิ้ว)42 ซี่-520 บาท
116x177 มม. (4.5x7 นิ้ว)42 ซี่-520 บาท
115x225 มม. (4.5x9 นิ้ว)42 ซี่-call
128x229 มม. (5x9 นิ้ว)38 ซี่-520 บาท
142x147 มม. (6x6 นิ้ว)42 ซี่-520 บาท
142x149 มม. (6x6 นิ้ว)38 ซี่-call
153x155 มม. (6x6 นิ้ว)42 ซี่-520 บาท
142x174 มม. (6x7 นิ้ว)30 ซี่-520 บาท
142x174 มม. (6x7 นิ้ว)42 ซี่-call
145x178 มม. (6x7 นิ้ว)41 ซี่-call
142x200 มม. (6x8 นิ้ว)30 ซี่-550 บาท
156x203 มม. (6x8 นิ้ว)40 ซี่-550 บาท
142x225 มม. (6x9 นิ้ว)38 ซี่-550 บาท
142x225 มม. (6x9 นิ้ว)30 ซี่-call
155x229 มม. (6x9 นิ้ว)42 ซี่-550 บาท
178x178 มม. (7x7 นิ้ว)30 ซี่-call
185x178 มม. (7.5x7 นิ้ว)40 ซี่-550 บาท
142x149 มม. (6x6 นิ้ว)30 ซี่-call

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โบลเวอร์แอร์ตั้งแขวนอลูมิเนียม

ขนาดจำนวนซี่LH/RHPRICE
131x175 มม. (5x7 นิ้ว)30 ซี่LH650 บาท
144x198 มม. (6x8 นิ้ว)33 ซี่LH650 บาท
144x198 มม. (6x8 นิ้ว)33 ซี่RH650 บาท
144x225 มม. (6x9 นิ้ว)33 ซี่LH650 บาท
144x225 มม. (6x9 นิ้ว)33 ซี่RH650 บาท
184x176 มม. (7x7 นิ้ว)40 ซี่LH750 บาท
184x176 มม. (7x7 นิ้ว)40 ซี่RH750 บาท
184x233 มม. (7x9 นิ้ว)40 ซี่LH750 บาท
184x233 มม. (7x9 นิ้ว)40 ซี่RH750 บาท
203x256 มม. (8x10 นิ้ว)40 ซี่LH980 บาท
203x256 มม. (8x10 นิ้ว)40 ซี่RH980 บาท
283x271 มม. (11-1/8"x10-5/8")48 ซี่LH1,300 บาท
283x271 มม. (11-1/8"x10-5/8")48 ซี่RH1,300 บาท

Showing 1–21 of 45 results

error: Content is protected !!