logo Carrier

โบลเวอร์ ใบพัดลมแอร์ Carrier

จำหน่ายโบลเวอร์ และใบพัดลมสำหรับแอร์ Carrier
ทั้งโบลเวอร์แอร์ผนัง แอร์ตั้งแขวน
ใบพัดลมพลาสติก และใบพัดลมอลูมิเนียมสำหรับคอยล์ร้อน

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา ใบพัดลมคอยล์ร้อน

MODELTYPESIZEPRICE
SMRY-PP-PLS-16-4
(481X0001)
พลาสติก
แบบ 4 แฉก หมุนขวา
16 นิ้ว800 บาท
SMRY-PP-PLS-18-4
(481X0002)
พลาสติก
แบบ 4 แฉก หมุนขวา
18 นิ้ว900 บาท
481X0003อลูมิเนียม
แบบ 4 แฉก หมุนซ้าย
20 นิ้ว1,900 บาท
481X0004อลูมิเนียม
แบบ 4 แฉก หมุนขวา
24 นิ้ว2,400 บาท
481X0008พลาสติก
แบบ 5 แฉก หมุนซ้าย
18 นิ้ว1,000 บาท
481X0012อลูมิเนียม
แบบ 4 แฉก หมุนขวา
28 นิ้ว3,100 บาท
481X0013อลูมิเนียม
แบบ 4 แฉก หมุนขวา
20 นิ้ว2,000 บาท
481X0014พลาสติก
แบบ 3 แฉก หมุนซ้าย
20 นิ้ว1,700 บาท
43T20352พลาสติก
แบบ 3 แฉก หมุนขวา
20 นิ้ว1,500 บาท
error: Content is protected !!