ฟิตติ้ง (ทองแดง/ทองเหลือง)

จำหน่ายฟิตติ้งทองแดง หรือข้อต่อ ข้องอทองแดงประเภทต่างๆ
เช่น ข้องอ 45 องศา, ข้องอ 90 องศา, ข้อต่อตรง, ข้อต่อ 3 ทาง

จำหน่ายฟิตติ้งทองเหลือง หรือข้อต่อทองเหลืองประเภทต่างๆ
เช่น แฟร์นัท, ผู้เชื่อม, นิปเปิ้ล, ยูเนี่ยน, เซอร์วิสวาล์ว

ตารางราคาฟิตติ้งทองแดง ประเภทข้องอ 45 องศา

TYPESIZEPRICE
ข้องอ 45 องศาขนาด 3/8"98 บาท
ข้องอ 45 องศาขนาด 1/2"98 บาท
ข้องอ 45 องศาขนาด 5/8"98 บาท
ข้องอ 45 องศาขนาด 3/4"130 บาท
ข้องอ 45 องศาขนาด 7/8"130 บาท
ข้องอ 45 องศาขนาด 1-1/8"190 บาท
ข้องอ 45 องศาขนาด 1-3/8"230 บาท
ข้องอ 45 องศาขนาด 1-5/8"270 บาท

ตารางราคาฟิตติ้งทองแดง ประเภทข้องอ 90 องศา

TYPESIZEPRICE
ข้องอ 90 องศาขนาด 1/4"40 บาท
ข้องอ 90 องศาขนาด 3/8"40 บาท
ข้องอ 90 องศาขนาด 1/2"40 บาท
ข้องอ 90 องศาขนาด 5/8"50 บาท
ข้องอ 90 องศาขนาด 3/4"65 บาท
ข้องอ 90 องศาขนาด 7/8"70 บาท
ข้องอ 90 องศาขนาด 1-1/8"150 บาท
ข้องอ 90 องศาขนาด 1-3/8"230 บาท
ข้องอ 90 องศาขนาด 1-5/8"280 บาท

ตารางราคาฟิตติ้งทองแดง ประเภทข้อต่อตรง

TYPESIZEPRICE
ข้อต่อตรงขนาด 1/4"40 บาท
ข้อต่อตรงขนาด 3/8"40 บาท
ข้อต่อตรงขนาด 1/2"40 บาท
ข้อต่อตรงขนาด 5/8"48 บาท
ข้อต่อตรงขนาด 3/4"60 บาท
ข้อต่อตรงขนาด 7/8"65 บาท
ข้อต่อตรงขนาด 1-1/8"140 บาท
ข้อต่อตรงขนาด 1-3/8"190 บาท
ข้อต่อตรงขนาด 1-5/8"240 บาท

ตารางราคาฟิตติ้งทองแดง ประเภทข้อต่อ 3 ทาง

TYPESIZEPRICE
ข้อต่อ 3 ทางขนาด 1/4"115 บาท
ข้อต่อ 3 ทางขนาด 3/8"120 บาท
ข้อต่อ 3 ทางขนาด 1/2"115 บาท
ข้อต่อ 3 ทางขนาด 5/8"105 บาท
ข้อต่อ 3 ทางขนาด 3/4"130 บาท
ข้อต่อ 3 ทางขนาด 7/8"130 บาท
ข้อต่อ 3 ทางขนาด 1-1/8"240 บาท
ข้อต่อ 3 ทางขนาด 1-3/8"290 บาท
ข้อต่อ 3 ทางขนาด 1-5/8"380 บาท

ตารางราคาฟิตติ้งทองแดง ประเภทข้อต่อต่างๆ

TYPESIZEPRICE
ข้อลดทองแดงขนาด 5/8" x 1/4"call
ข้อลดทองแดงขนาด 5/8" x 3/8"call
ข้อต่อตรงเกลียวในทองแดงขนาด 1/2" x 1/2"call
ข้อต่อตรงเกลียวในทองแดงขนาด 5/8" x 1/2"call
ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองแดงขนาด 1/2" x 1/2"call
ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองแดงขนาด 3/4" x 1/2"call
ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองแดงขนาด 5/8" x 1/2"call
ข้อต่อ 3 ทางลดทองแดงขนาด 1-1/8" x 3/4"call
ข้อต่อ 3 ทางลดทองแดงขนาด 3/4" x 3/8"call
ข้อต่อ 3 ทางลดทองแดงขนาด 7/8" x 3/4"call

ตารางราคาฟิตติ้งทองเหลือง ประเภทแฟร์นัท

TYPESIZEPRICE
แฟร์นัททองเหลืองขนาด 1/4"60 บาท
แฟร์นัททองเหลืองขนาด 3/8"70 บาท
แฟร์นัททองเหลืองขนาด 1/2"80 บาท
แฟร์นัททองเหลืองขนาด 5/8"90 บาท
แฟร์นัททองเหลืองขนาด 3/4"150 บาท
แฟร์นัททองเหลืองขนาด 7/8"220 บาท

ตารางราคาฟิตติ้งทองเหลือง ประเภทผู้เชื่อม

TYPESIZEPRICE
ผู้เชื่อมทองเหลืองขนาด 1/4"60 บาท
ผู้เชื่อมทองเหลืองขนาด 3/8"70 บาท
ผู้เชื่อมทองเหลืองขนาด 1/2"90 บาท
ผู้เชื่อมทองเหลืองขนาด 5/8"100 บาท
ผู้เชื่อมทองเหลืองขนาด 3/4"150 บาท
ผู้เชื่อมทองเหลืองขนาด 7/8"220 บาท

ตารางราคาฟิตติ้งทองเหลือง ประเภทนิปเปิ้ล

TYPESIZEPRICE
นิปเปิ้ลทองเหลืองขนาด 1/4"70 บาท
นิปเปิ้ลทองเหลืองขนาด 3/8"90 บาท
นิปเปิ้ลทองเหลืองขนาด 1/2"100 บาท
นิปเปิ้ลทองเหลืองขนาด 3/4"120 บาท
นิปเปิ้ลทองเหลืองขนาด 1"200 บาท

ตารางราคาฟิตติ้งทองเหลือง ประเภทยูเนี่ยน

TYPESIZEPRICE
ยูเนี่ยนทองเหลืองขนาด 1/4"70 บาท
ยูเนี่ยนทองเหลืองขนาด 3/8"90 บาท
ยูเนี่ยนทองเหลืองขนาด 1/2"100 บาท
ยูเนี่ยนทองเหลืองขนาด 5/8"120 บาท
ยูเนี่ยนทองเหลืองขนาด 3/4"210 บาท
ยูเนี่ยนทองเหลืองขนาด 7/8"320 บาท

Showing all 15 results

error: Content is protected !!