เครื่องมือช่างแอร์ SP

จำหน่ายเครื่องมือช่างแอร์ยี่ห้อ SP หลายประเภท เช่น ชุดเกจ์วัดน้ำยาแอร์, หัวต่อเติมน้ำยาแอร์,
หัวเกจ์วัดน้ำยาแอร์, สายชาร์จน้ำยาแอร์

ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา เกจ์วัดน้ำยาแอร์ SP

MODELDESCRIPTIONPRICE
CT-536G (R22)ชุดเกจ์วัดน้ำยาแอร์ R22 (สายยาว 36")1,800 บาท
CT-572G (R22)ชุดเกจ์วัดน้ำยาแอร์ R22 (สายยาว 72")2,200 บาท
CT-536G (R32)ชุดเกจ์วัดน้ำยาแอร์ R32 (สายยาว 36")2,500 บาท
CT-3600 (R32)ชุดเกจ์วัดน้ำยาแอร์ R32 (สายยาว 48")2,600 บาท
CT-572G (R32)ชุดเกจ์วัดน้ำยาแอร์ R32 (สายยาว 72")2,800 บาท
RG-350หัวเกจ์เดี่ยว (ด้าน Low) น้ำยาแอร์ R22700 บาท
RG-500หัวเกจ์เดี่ยว (ด้าน High) น้ำยาแอร์ R22700 บาท
SP-550หัวเกจ์เดี่ยว (ด้าน Low) น้ำยาแอร์ R32750 บาท
SP-800หัวเกจ์เดี่ยว (ด้าน High) น้ำยาแอร์ R32750 บาท
SP-336RYBสายชาร์จน้ำยาแอร์ R22 (สายยาว 36")1,200 บาท
SP-372RYBสายชาร์จน้ำยาแอร์ R22 (สายยาว 72")1,500 บาท
SP-CT336สายชาร์จน้ำยาแอร์ R32 (สายยาว 36")1,700 บาท
SP-CT372สายชาร์จน้ำยาแอร์ R32 (สายยาว 72")2,000 บาท

Showing all 17 results

error: Content is protected !!