logo Daikin

มอเตอร์คอยล์ร้อน DAIKIN
DAIKIN Condensing Motor

ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แอร์ไดกิ้น DAIKIN ครบทุกประเภท
จำหน่ายมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน สำหรับแอร์ไดกิ้น DAIKIN ทุกรุ่น
มีสินค้าในสต๊อคพร้อมบริการ รวมทั้งยินดีให้คำปรึกษาและบริการเทียบรุ่นมอเตอร์

ตารางรายชื่อรุ่นและราคา มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ไดกิ้น DAIKIN

PART NUMBERREFER TOPRICE
1718722LKFD-325-70-8A
(3F030416-2; FAN MOTOR RKD24FV2S)
3,000 บาท
25087954001884 (8554MTA-A16S)
(3F030428-26; SINGLE PHASE AC FAN MOTOR)
8,500 บาท
4015281LKFGM6S-51A4P-T
(3F030428-1; FAN MOTOR)
3,350 บาท
40157821772764L (7757HVS-A13S)
(3F029524-13; AC FAN MOTOR)
3,250 บาท
40157831772601L (6756FVS-A11S)
(3F029524-14; AC FAN MOTOR AR09HV2S)
1,800 บาท
40157841853959L (6756FVS-A12)
3F029524-15; FAN MOTOR (NIS)
1,800 บาท
40157854015785L (7757HVS-A14S)
(3F029524-16; AC FAN MOTOR)
3,750 บาท
40157894015789L (1708004L) (7756HVS-A16)
(3F029524-20; FAN MOTOR)
3,100 บาท
40157904009374L (7457HVS-A11)
(3F029524-21; FAN MOTOR)
3,700 บาท
40157916857JTS-A11
(3F029524-22; FAN MOTOR)
2,250 บาท
40158178687 (YFK-60-6)
(3F029524-48; AC FAN MOTOR)
2,900 บาท
40158314008037L (4001123L)
3P404268-1 (Y5S613B277G)
(3F029524-62; FAN MOTOR RE09MV2S; 4001123L)
1,800 บาท
40161684001873 (4001873L) (8554NTA-A13S)
(3F029524-78; FAN MOTOR)
8,700 บาท
40161694016169L (4001641L) (8556PTA-A16S)
(3F029524-79; FAN MOTOR)
11,000 บาท
4016594160042JL (KFD-380-53-8C1)
(3F029524-71; DC FAN MOTOR ASSY RKD18GV2S)
2,450 บาท
40165994009388L (KFD-380-50-8D)
(3F029524-81; DC FAN MOTOR ASSY RKS18JV2S)
3,050 บาท
40177836857JTS-A12
(3P431557-1; FAN MOTOR)
3,050 บาท
40229234001745L (8554MTA-A15S)
(3F030428-3; FAN MOTOR)
8,300 บาท

Showing all 18 results

error: Content is protected !!