คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น ตู้แช่ KULTHORN น้ำยาแอร์ R134A

จำหน่ายคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น ตู้แช่ ยี่ห้อ KULTHORN (กุลธร) ที่ใช้กับน้ำยา R134A
ทั้งแบบแรงดัน Low Back Pressure (LBP), Medium Back Pressure (MBP), High Back Pressure (HBP)

ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น ตู้แช่ KULTHORN
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยา R134A แรงดันแบบ Low Back Pressure (LBP)

MODELHPCOOLING
PRICE
AE 1320Y1/20198 BTU/HR2,143 บาท
AE 1330Y1/8300 BTU/HR2,143 บาท
AE 1340Y1/6375 BTU/HR2,367 บาท
AE 1360Y1/5539 BTU/HR3,060 บาท
AE 1390Y1/5860 BTU/HR3,320 บาท
AE 2410Y1/3921 BTU/HR3,869 บาท
AE A2415Y1/21,262 BTU/HR4,888 บาท
C-QN77L5D-L1/12293 BTU/HR2,143 บาท
AE2413Y-SR3/81,126 BTU/HR4,606 บาท

error: Content is protected !!