โปรโมชั่น

สั่งซื้อ คอมเพรสเซอร์ (ทุกรุ่น)
รับสิทธิ์ส่วนลดเพื่อซื้อน้ำยา (ได้ทุกเบอร์) พร้อมกับคอมเพรสเซอร์
ถังละ 100 บาท (ไม่จำกัดจำนวน)

น้ำยาแอร์
Refrigerants

น้ำยาแอร์ หรือ สารทำความเย็น
จำหน่ายน้ำยาแอร์ทุกประเภท เช่น น้ำยาแอร์ R22, R32, R410A, R134a, R404A, R407C
และแบ่งจำหน่ายน้ำยาแอร์ R22 และ R134a เป็นกิโลกรัม

ตารางราคาน้ำยาแอร์ประเภทต่างๆ

TYPEBRANDWEIGHTPRICE
R22N/A56 กิโลกรัมกิโลกรัมละ 120 บาท
R22Chemours13.6 กิโลกรัมcall
R22Honey Cool13.6 กิโลกรัมถังละ 1,450 บาท
R22VEOLET13.6 กิโลกรัมถังละ 1,450 บาท
R134aN/A56 กิโลกรัมกิโลกรัมละ 250 บาท
R134aREFRIGERANT13.6 กิโลกรัมถังละ 1,900 บาท
R410AHoney Cool3 กิโลกรัมถังละ 950 บาท
R410AHoney Cool11.3 กิโลกรัมถังละ 1,750 บาท
R32Honey Cool3 กิโลกรัมถังละ 900 บาท
R32DBB7 กิโลกรัมถังละ 1,300 บาท
R32VEOLET7 กิโลกรัมถังละ 1,300 บาท
R404AHoney Cool10.9 กิโลกรัมถังละ 1,900 บาท
R404ATOTALINE10.9 กิโลกรัมถังละ 1,900 บาท
R407CHoney Cool11.3 กิโลกรัมถังละ 1,900 บาท
R407CTOTALINE11.3 กิโลกรัมถังละ 1,900 บาท
error: Content is protected !!