แมกเนติก คอนแทคเตอร์
Magnetic Contactor

จำหน่ายแมกเนติก คอนแทคเตอร์ ยี่ห้อ Erina, Hartland, SIEMENS, Furnas
อุปกรณ์ควบคุมการตัดต่อวงจรไฟฟ้าของระบบเครื่องปรับอากาศ สินค้าคุณภาพมาตรฐาน

รายชื่อ แมกเนติก คอนเทคเตอร์ ยี่ห้อ Erina

MODELTYPEPRICE
2010C1 POLE 20 AMP (240VAC)320 บาท
2510C1 POLE 25 AMP (240VAC)340 บาท
3010C1 POLE 30 AMP (240VAC)350 บาท

รายชื่อ แมกเนติก คอนเทคเตอร์ ยี่ห้อ Hartland

MODELTYPEPRICE
HCCE1XU00AAC1 POLE 20 AMP (240VAC)call
HCCE1XU01AAC1 POLE 25 AMP (240VAC)call
HCCE1XU02AAC1 POLE 30 AMP (240VAC)call
HCCE2XU00AAC2 POLE 20 AMP (240VAC)call
HCCE2XU01AAC2 POLE 25 AMP (240VAC)call
HCCE2XU02ACC2 POLE 30 AMP (240VAC)call
HCCE2XU04GG2 POLE 40 AMP (240VAC)call
HCCE3XU01CY3 POLE 25 AMP (240VAC)call
HCCE3XU02CY3 POLE 30 AMP (240VAC)call
HCCE3XU04CG3 POLE 40 AMP (240VAC)call
HCCY3XU05CJ3 POLE 50 AMP (240VAC)call
HCCY3XU06CJ3 POLE 60 AMP (240VAC)call
HCDY3XU07CJ3 POLE 75 AMP (240VAC)call
error: Content is protected !!