ไทม์เมอร์แอร์, รีเลย์, เบรคเกอร์
Timer Delay Relay, Potential Relay, Safety Breaker

จำหน่ายไทม์เมอร์แอร์, รีเลย์ที่ใช้กับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ไทม์เมอร์แอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการหน่วงเวลา ไม่ให้เกิดการตัดต่อของคอมเพรสเซอร์อย่างเฉียบพลัน
การที่คอมเพรสเซอร์ตัดต่ออย่างรวดเร็ว อาจสร้างความเสียหายให้กับคอมเพรสเซอร์ได้
สินค้าคุณภาพมาตรฐาน ราคาถูก จำหน่ายทั้งปลีก-ส่ง

error: Content is protected !!