น้ำมันคอมเพรสเซอร์
Capella WF ISO 32

ราคาโทรสอบถาม

Description

น้ำมันคอมเพรสเซอร์ Capella WF ISO 32

น้ำมันคอมเพรสเซอร์ Capella WF ISO 32

CAPELLA WF REFRIGERATION COMPRESSOR LUBRICANT

น้ำมันคอมเพรสเซอร์ Capella WF ISO 32 
น้ำมันคอมเพรสเซอร์คุณภาพสูงของแบรนด์ Chevron ใช้สำหรับหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ในระบบทำความเย็น
มีจำหน่ายขนาดบรรจุ 4 ลิตร

Capella WF oil is designed for use as wax free refrigeration compressor oil.

 • PRODUCT DESCRIPTION

  Capella WF oils deliver value through:
  Wax-free — Suitable for ultra-low temperature service.
  Water-free — Low moisture content helps prevent icing in refrigeration expansion valves and helps prevent system corrosion.
  Low carbon residue — Helps minimize the tendency to form carbon deposits on the hot spots of the compressor unit.

 • FEATURES

  Capella WF oils help provide maximum wear protection to refrigeration compressor or system in which they are used.

  Capella WF oils are manufactured using specially refined naphthenic mineral oils. Carefully selected base stocks assure the exceedingly low pour points necessary for refrigeration compressor lubricants.

 • APPLICATIONS

  Capella WF oils are suitable for use in refrigeration systems. They are particularly suitable for modern, compact, high pressure refrigeration systems using Freon. Since they are wax-free, they are suitable for use in very cold ambient temperatures as a bearing lubricant or for hand oiling.

  Capella WF oils are unsuitable for refrigerant systems using HFC refrigeran ts, such as R-134a. The viscosity grade for the application should be based on the equipment manufacturer’s recommendation. Capella WF oils satisfy there quirements of hermetically sealed air conditioning compressors or the many types of smaller units.

ราคาโทรสอบถาม

error: Content is protected !!