ไฮเพรสเชอร์ Carrier
รุ่น TTLT-TTL-PB39

ราคาโทรสอบถาม

Description

ไฮเพรสเชอร์ Carrier รุ่น TTLT-TTL-PB39

ไฮเพรสเชอร์ Carrier รุ่น TTLT-TTL-PB39

PRESSURE SWITCH

ไฮเพรสเชอร์ Carrier รุ่น TTLT-TTL-PB39 แบบมีสาย

ไฮเพรสเชอร์คอนโทรล คืออุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับด้านความดันสูงของระบบ โดยต่อเข้ากับท่อดิสชาร์จของคอมเพรสเซอร์
ซึ่งควบคุมความดันด้านความดันสูงของระบบ

ไฮเพรสเชอร์คอนโทรล จะทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้าที่เข้าคอมเพรสเชอร์เพื่อหยุดการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับระบบของเครื่องทำความเย็น เมื่อความดันในระบบด้านความดันสูง มีค่ามากเกินกว่าปกติ
และเมื่อความดันลดลงสู่ระดับปกติ ไฮเพรสเชอร์คอนโทรลจะต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อให้ระบบเริ่มทำงานใหม่

SPECIFICATIONS

  • MODEL : TTLT-TTL-PB39
  • ใช้กับน้ำยา R22
  • OFF 396 PSIG / ON 276 PSIG / 15-08-L

ราคาโทรสอบถาม

error: Content is protected !!