โครงคอยล์เย็นแอร์ตั้งแขวน

Description

โครงคอยล์เย็นแอร์ตั้งแขวน

โครงคอยล์เย็นแอร์ตั้งแขวน

โครงคอยล์เย็นแอร์ตั้งแขวน หรือ โครงแฟนคอยล์แอร์แบบตั้งแขวน
สินค้าที่จำหน่ายมีขนาด
– ขนาด 12,000 ถึง 25,000 BTU
– ขนาด 35,000 ถึง 38,000 BTU
– ขนาด 40,000 ถึง 48,000 BTU
– ขนาด 56,000 ถึง 60,000 BTU

error: Content is protected !!