โครงคอยล์ร้อน 1 ใบพัด

Description

โครงคอยล์ร้อน 1 ใบพัด

โครงคอยล์ร้อน 1 ใบพัด

โครงคอยล์ร้อน 1 ใบพัด หรือ โครงคอนเดนซิ่งยูนิตแบบ 1 ใบพัด
สินค้ามีจำหน่ายทั้งแบบโครงเหล็ก และโครงพลาสติก (เหมาะสำหรับกับการติดตั้งแถวชายทะเล)
โดยแยกตามขนาดของ BTU เครื่องปรับอากาศ
– ขนาด 12,000 BTU
– ขนาด 18,000 BTU
– ขนาด 25,000 BTU
– ขนาด 35,000 ถึง 38,000 BTU
– ขนาด 40,000 ถึง 44,000 BTU

error: Content is protected !!