มอเตอร์คอยล์ร้อน RUAMTHONG
รุ่น 1/2 HP-6P-1SP

ราคา 3,000 บาท

ราคาสินค้ารวม vat 7% แล้ว
(บริการจัดส่งสินค้าฟรี ในเขตกรุงเทพฯ)

Description

มอเตอร์คอยล์ร้อน RUAMTHONG รุ่น 1/2 HP-6P-1SP

มอเตอร์คอยล์ร้อน RUAMTHONG รุ่น 1/2 HP-6P-1SP

มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนยี่ห้อ รวมทอง RUAMTHONG
รุ่น 1/2 HP-6P-1SP (แบบไม่มีปีก)
(Condensing Motor – มอเตอร์พัดลมคอนเดนซิ่งยูนิต)

  • ข้อมูลทางเทคนิค
    | 220V | 50Hz | 2.40A | 430W | 5MFD | 400VAC |

ราคา 3,000 บาท

error: Content is protected !!