มอเตอร์คอยล์ร้อน RUAMTHONG
รุ่น 330-614 (1/4 HP)

ราคา 2,100 บาท

ราคาสินค้ารวม vat 7% แล้ว
(บริการจัดส่งสินค้าฟรี ในเขตกรุงเทพฯ)

Description

มอเตอร์คอยล์ร้อน RUAMTHONG รุ่น 330-614

มอเตอร์คอยล์ร้อน RUAMTHONG รุ่น 330-614

มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนยี่ห้อ รวมทอง RUAMTHONG
รุ่น 330-614 (แบบไม่มีปีก)
(Condensing Motor – มอเตอร์พัดลมคอนเดนซิ่งยูนิต)

  • ข้อมูลทางเทคนิค
    | 1/4 HP | 220V | 50Hz | 1.1A | 190W | 5MFD | 400VAC | RPM 900 |

ราคา 2,100 บาท

error: Content is protected !!