มอเตอร์คอยล์ร้อน RUAMTHONG
รุ่น 830-615 (1/15 HP)

ราคา 1,400 บาท

ราคาสินค้ารวม vat 7% แล้ว
(บริการจัดส่งสินค้าฟรี ในเขตกรุงเทพฯ)

Description

มอเตอร์คอยล์ร้อน RUAMTHONG รุ่น 830-615

มอเตอร์คอยล์ร้อน RUAMTHONG รุ่น 830-615

มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนยี่ห้อ รวมทอง RUAMTHONG
รุ่น 830-615 (แบบมีปีก หมุนขวา)
(Condensing Motor – มอเตอร์พัดลมคอนเดนซิ่งยูนิต)

  • ข้อมูลทางเทคนิค
    | 1/15 HP | 220-240V | 50Hz | 0.45A | 47W | 2.5MFD | 400VAC | RPM 860 |

ราคา 1,400 บาท

error: Content is protected !!