ข้อต่อทองแดง ข้อต่อ 3 ทาง

Description

ข้อต่อทองแดง

ข้อต่อทองแดง ข้อต่อ 3 ทาง

COPPER FITTING

ข้อต่อทองแดง หรือ ฟิตติ้งทองแดง ใช้ร่วมกับท่อทองแดง เพื่อเชื่อมต่อในระบบของไหลที่มีแรงดัน
เช่น ในระบบของเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น

ข้อต่อทองแดงที่มีจำหน่าย

  • ข้องอ 45 องศา ขนาด 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″, 7/8″, 1-1/8″, 1-3/8″, 1-5/8″
  • ข้องอ 90 องศา ขนาด 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″, 7/8″, 1-1/8″, 1-3/8″, 1-5/8″
  • ข้อต่อตรง ขนาด 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″, 7/8″, 1-1/8″, 1-3/8″, 1-5/8″
  • ข้อต่อ 3 ทาง ขนาด 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″, 7/8″, 1-1/8″, 1-3/8″
  • ข้อต่อทองแดง เกลียวนอก เกลียวใน
    – เกลียวนอก ขนาด 5/8″ x 1/2″ , 3/4″ x 1/2″
    – เกลียวใน ขนาด 1/2″ x 1/2″ , 5/8″ x 1/2″ , 3/4″ x 1/2″

ตารางราคาฟิตติ้งทองแดง ประเภทข้อต่อ 3 ทาง

TYPESIZEPRICE
ข้อต่อ 3 ทางขนาด 1/4″115 บาท
ข้อต่อ 3 ทางขนาด 3/8″120 บาท
ข้อต่อ 3 ทางขนาด 1/2″115 บาท
ข้อต่อ 3 ทางขนาด 5/8″105 บาท
ข้อต่อ 3 ทางขนาด 3/4″130 บาท
ข้อต่อ 3 ทางขนาด 7/8″130 บาท
ข้อต่อ 3 ทางขนาด 1-1/8″240 บาท
ข้อต่อ 3 ทางขนาด 1-3/8″290 บาท
ข้อต่อ 3 ทางขนาด 1-5/8″380 บาท

error: Content is protected !!