ท่อทองแดงแบบเส้น

Description

ท่อทองแดงแบบเส้น

ท่อทองแดงแบบเส้น

COPPER TUBE

ท่อทองแดงแบบเส้น เป็นท่อแข็งที่มีความแข็งแรงมากกว่าท่ออ่อน
แต่ไม่สามารถดัดให้โค้งงอได้ง่าย การเชื่อมต่อระหว่างท่อจึงต้องใช้ฟิตติ้งทองแดงช่วยในการเชื่อม

ท่อทองแดงแบบเส้นมีขนาดที่หลากหลาย ซึ่งถูกแบ่งด้วย

  1. ขนาดความหนาของท่อทองแดง (Wall Thickness)
    แบ่งตามความหนา คือ TYPE L, TYPE M, TYPE K
  2. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทองแดง OD. (Outside Diameter)
    แบ่งตามรูนอกของท่อ คือ 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″, 7/8″, 1-1/8″, 1-3/8″, 1-5/8″

ความหนาของท่อทองแดง มีผลต่อการรับแรงดันระบบน้ำยาภายใน
ฉะนั้นการเลือกใช้ท่อทองแดง ควรเลือกตามความเหมาะสมของแรงดันน้ำยาที่ใช้

ขนาดท่อทองแดงแบบเส้นที่มีจำหน่าย

  • ขนาด 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″, 7/8″, 1-1/8″, 1-3/8″, 1-5/8″
  • TYPE L, TYPE M, TYPE K

หมายเหตุ : ท่อทองแดงแบบเส้น 1 เส้น มีความยาว 6 เมตร

error: Content is protected !!