คอยล์อิเล็กทรอนิกส์ DAIKIN
รหัส 130278JL

ราคา 900 บาท

ราคาสินค้ารวม vat 7% แล้ว
(บริการจัดส่งสินค้าฟรี ในเขตกรุงเทพฯ)

Description

คอยล์อิเล็กทรอนิกส์ DAIKIN รหัส 130278JL

คอยล์อิเล็กทรอนิกส์ DAIKIN รหัส 130278JL

คอยล์อิเล็กทรอนิกส์ DAIKIN
รหัส 130278JL
DAIKIN Coil Electronic Expansion Valve for Room Air

คอยล์อิเล็กทรอนิกส์ เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว หรือ หมวกครอบวาล์วแอร์ไดกิ้น DAIKIN ประเภท Room Air
ใช้กับแอร์ไดกิ้น DAIKIN รุ่น
– RKD15, 18GV2S, HV2S
– RKD18, 24, 28BVMS
– RKS18, 24GV2S, HV2S

ราคา 900 บาท

error: Content is protected !!