เพรสเชอร์สวิตช์ Danfoss
รุ่น MP54

ราคาโทรสอบถาม

Description

Danfoss Differential Pressure Switch

เพรสเชอร์สวิตช์ Danfoss รุ่น MP54

DANFOSS DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH

เพรสเชอร์สวิตช์ ยี่ห้อ Danfoss รุ่น MP54
Code number 060B016866
For HCFC and non-flammable HFC refrigerants.

SPECIFICATIONS
• Type : MP54
• Differential (bar) : 0.65
• Operation range, LP side (bar) : -1 – 12
• Relay release time (s) : 90

Differential Pressure Switch Type MP54, MP55 and MP55A

MP54 and MP55 oil differential pressure switches are used as safety switches to protect refrigeration compressors against low lubricating oil pressure.

If the oil pressure fails, the oil differential pressure switch stops the compressor after a certain time period.

MP54 and MP55 are used in refrigerating systems using HCFC and non-flammable HFC refrigerants.

MP55A is used in refrigerating systems with R717. MP55A can also be used in systems with HCFC
and non-flammable HFC refrigerants.

MP54 has a fixed differential pressure setting. It also incorporates a thermal time relay with a fixed release time setting.

MP55 and MP55A have adjustable differential pressure and are available both with and without thermal time relay.

FEATURES
• Wide regulating range.
• Can be used for deep freeze, refrigeration and air conditioning plant.
• Can be used for HCFC and non-flammable HFC refrigerants.
• Electrical connection at the front of the unit.
• Suitable for both alternating and direct current (AC and DC).
• Screwed cable entry for cables from 6–14 mm diameter.
• Small contact differential.

ราคาโทรสอบถาม

error: Content is protected !!