มอเตอร์คอยล์เย็น RUAMTHONG
รุ่น RT404012

ราคาโทรสอบถาม

Description

มอเตอร์คอยล์เย็น RUAMTHONG รุ่น RT404012

มอเตอร์คอยล์เย็น RUAMTHONG รุ่น RT404012

มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นยี่ห้อ รวมทอง RUAMTHONG
รุ่น RT404012 (มอเตอร์คอยล์เย็นแอร์ผนัง)
(Fan Coil Motor – มอเตอร์พัดลมแฟนคอยล์)

  • ข้อมูลทางเทคนิค
    | 220-240V | 50Hz | 1PH | CAP 1 MFD | 400VAC |

ราคาโทรสอบถาม

error: Content is protected !!