สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์
เบอร์ 2.5 (ความยาว 60 cm)

ราคา 250 บาท

ราคาสินค้ารวม vat 7% แล้ว
(บริการจัดส่งสินค้าฟรี ในเขตกรุงเทพฯ)

Description

สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์ เบอร์ 2.5

สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์ เบอร์ 2.5

สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์ เบอร์ 2.5 (ความยาว 60 cm)
สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์แอร์ อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ราคา 250 บาท

error: Content is protected !!