สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์
เบอร์ 4 (ความยาว 70 cm)

ราคา 280 บาท

ราคาสินค้ารวม vat 7% แล้ว
(บริการจัดส่งสินค้าฟรี ในเขตกรุงเทพฯ)

Description

สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์ เบอร์ 4

สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์ เบอร์ 4

สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์ เบอร์ 4 (ความยาว 70 cm)
สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์แอร์ อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ราคา 280 บาท

error: Content is protected !!