น้ำยาแอร์ R134a
ยี่ห้อ Entalpia

ขนาดบรรจุ 13.6 กิโลกรัม
ราคา 2,900 บาท

ราคาสินค้ารวม vat 7% แล้ว
(บริการจัดส่งสินค้าฟรี ในเขตกรุงเทพฯ)

Description

น้ำยาแอร์ R134a ยี่ห้อ Entalpia

น้ำยาแอร์ R134a ยี่ห้อ Entalpia

น้ำยาแอร์ R134a (Tetrafluoroethane-เตตระฟลูออโรอีเธน) มีความคล้ายคลึงกับน้ำยาแอร์ R22 มาก แต่จะแตกต่างกันที่ R134a ไม่เป็นอันตรายต่อชั้นโอโซน จึงสามารถใช้แทน R22 ได้

คุณสมบัติของน้ำยาแอร์ R134a คือไม่กัดกร่อน ไม่ติดไฟ และไม่เป็นพิษ มีจุดเดือดเท่ากับ -15 ºF ที่ความดันบรรยากาศ โดยทั่วไปจะใช้ในระบบทำความเย็นที่มีอุณหภูมิปานกลาง หรือระบบปรับอากาศ เช่น ระบบปรับอากาศในอาคาร, รถยนต์ หรือตู้เย็น

รหัสสีถังของน้ำยาแอร์ R134a คือสีฟ้าอ่อน

จำหน่ายน้ำยาแอร์ R134a ทั้งขนาดบรรจุพร้อมถัง น้ำหนัก 13.6 กิโลกรัม และแบ่งจำหน่ายเป็นกิโลกรัม

ขนาดบรรจุ 13.6 กิโลกรัม ราคาถังละ 2,900 บาท

ขนาดบรรจุ 56 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 240 บาท

error: Content is protected !!