น้ำยาแอร์ R22
ยี่ห้อ BLUE PLANET

ขนาดบรรจุ 13.6 กิโลกรัม
าคา 2,800 บาท

ราคาสินค้ารวม vat 7% แล้ว
(บริการจัดส่งสินค้าฟรี ในเขตกรุงเทพฯ)

Description

น้ำยาแอร์ R22 ยี่ห้อ BLUE PLANET

น้ำยาแอร์ R22 ยี่ห้อ BLUE PLANET

น้ำยาแอร์ R22 (Monochlorodifluoromethane-โมโนคลอโรไดฟลูออโรมีเธน) คือ สารทำความเย็นสังเคราะห์ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับระบบทำความเย็นที่ต้องการ Evaporating Temperature ตํ่าๆ โดยสามารถใช้กับตู้เย็นภายในครัวเรือนและระบบปรับอากาศ

คุณสมบัติของน้ำยาแอร์ R22 นั้นไม่เป็นพิษ ไม่กัดกร่อน ไม่ติดไฟ และมีจุดเดือดเท่ากับ -41 ºF ที่ความดันบรรยากาศ สามารถใช้ได้กับคอมเพรสเซอร์ชนิดโรตารี่, ลูกสูบ, ก้นหอย, สโครล หรือชนิดหอยโข่ง โดยน้ำยาแอร์ R22 นั้นมักจะมีนํ้าหรือความชื้นผสมอยู่ด้วยจำนวนหนึ่ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ Filter Drier ในระบบเพื่อขจัดนํ้าออกจากสารทำความเย็น

รหัสสีถังของน้ำยาแอร์ R22 คือสีเขียว

จำหน่ายน้ำยาแอร์ R22 ทั้งขนาดบรรจุพร้อมถัง น้ำหนัก 13.6 กิโลกรัม และบรรจุพร้อมถัง น้ำหนัก 56 กิโลกรัม รวมทั้งแบ่งจำหน่ายเป็นกิโลกรัม

ขนาดบรรจุ 13.6 กิโลกรัม ราคาถังละ 2,800 บาท

ขนาดบรรจุ 56 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 210 บาท

error: Content is protected !!