น้ำยาแอร์ R22
ยี่ห้อ Chemours

ขนาดบรรจุ 13.6 กิโลกรัม

Description

น้ำยาแอร์ R22 ยี่ห้อ Chemours

น้ำยาแอร์ R22 ยี่ห้อ Chemours

น้ำยาแอร์ R22 (Monochlorodifluoromethane-โมโนคลอโรไดฟลูออโรมีเธน) คือ สารทำความเย็นสังเคราะห์ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับระบบทำความเย็นที่ต้องการ Evaporating Temperature ตํ่าๆ โดยสามารถใช้กับตู้เย็นภายในครัวเรือนและระบบปรับอากาศ

คุณสมบัติของน้ำยาแอร์ R22 นั้นไม่เป็นพิษ ไม่กัดกร่อน ไม่ติดไฟ และมีจุดเดือดเท่ากับ -41 OF ที่ความดันบรรยากาศ สามารถใช้ได้กับคอมเพรสเซอร์ชนิดโรตารี่, ลูกสูบ, ก้นหอย, สโครล หรือชนิดหอยโข่ง โดยน้ำยาแอร์ R22 นั้นมักจะมีนํ้าหรือความชื้นผสมอยู่ด้วยจำนวนหนึ่ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ Filter Drier ในระบบเพื่อขจัดนํ้าออกจากสารทำความเย็น

รหัสสีถังของน้ำยาแอร์ R22 คือสีเขียว

จำหน่ายน้ำยาแอร์ R22 ทั้งขนาดบรรจุพร้อมถัง น้ำหนัก 13.6 กิโลกรัม และบรรจุพร้อมถัง น้ำหนัก 56 กิโลกรัม รวมทั้งแบ่งจำหน่ายเป็นกิโลกรัม

error: Content is protected !!