ตะแกรงหน้าคอยล์ร้อนแบบกลม

Description

ตะแกรงหน้าคอยล์ร้อนแบบกลม

ตะแกรงหน้าคอยล์ร้อนแบบกลม

ตะแกรงหน้าคอยล์ร้อนแบบกลม ตะแกรงหน้าสำหรับโครงคอนเดนซิ่งยูนิต
มีจำหน่ายทั้งแบบกลม และแบบเหลี่ยม
ขนาดของตะแกรงหน้าคอยล์ร้อนแบบกลมที่จำหน่ายมีขนาด 16 นิ้ว, 18 นิ้ว และ 20 นิ้ว

error: Content is protected !!