ตัวตอกบานท่อ
ขนาด 3/8″

ราคาโทรสอบถาม

Description

ตัวตอกบานท่อ ขนาด 3/8"

ตัวตอกบานท่อ ขนาด 3/8″

ตัวตอกบานท่อทองแดง ขนาด 3/8″ (3 หุน)
เครื่องมือช่างแอร์ ใช้สำหรับตอกขยายปลายท่อทองแดง

error: Content is protected !!