โบลเวอร์แอร์ TRANE
รุ่น 026-1757

ราคา 2,150 บาท

ราคาสินค้ารวม vat 7% แล้ว
(บริการจัดส่งสินค้าฟรี ในเขตกรุงเทพฯ)

Description

โบลเวอร์แอร์ TRANE รุ่น 026-1757

โบลเวอร์แอร์ TRANE รุ่น 026-1757

โบล์เวอร์อลูมิเนียมแอร์เทรน TRANE
รุ่น 026-1757
TALL-FLOOR BLOWER WHEEL (MCV, HFWB)
ใช้กับแอร์เทรน TRANE แบบตู้ตั้ง ซีรีส์ (OLD) YUKON
รุ่น MCV060AB, HFWB20EB

  • ข้อมูลทางเทคนิค
    BLOWER RH SIZE 8X10 INCH

ราคา 2,150 บาท

error: Content is protected !!