แผงคอนโทรลแอร์ TRANE
รุ่น 2013-3549-0040

ราคาโทรสอบถาม

Description

แผงคอนโทรลแอร์ TRANE รุ่น 2013-3549-0040

แผงคอนโทรลแอร์ TRANE รุ่น 2013-3549-0040

ชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE ประเภทแผงคอนโทรล
รุ่น 2013-3549-0040
ใช้กับแอร์ติดผนังเทรน TRANE รุ่น MCW—SB / TTK—SB (PREMIO)
PCB CONTROLLER SET (FOR HI-WALL TYPE)
FOR MCW—SB/ TTK—SB (PREMIO)
MAIN PCB TTK515SB5E00, TTK518SB5E00, TTK518RB50AA

ราคาโทรสอบถาม

error: Content is protected !!