ฟิลเตอร์แอร์ TRANE
รุ่น 690427120001
(สามารถใช้ร่วมกับรุ่น 026-1702 ได้)

ราคา 480 บาท

ราคาสินค้ารวม vat 7% แล้ว
(บริการจัดส่งสินค้าฟรี ในเขตกรุงเทพฯ)

Description

ฟิลเตอร์แอร์ TRANE รุ่น 690427120001

ฟิลเตอร์แอร์ TRANE รุ่น 690427120001

ฟิลเตอร์แอร์ TRANE
รุ่น 690427120001
(สามารถใช้ร่วมกับรุ่น 026-1702 ได้)
FILTER FOR CONVERTIBLE TYPE (MCX, CFEA, CFEB)

ใช้กับแอร์เทรน TRANE ซีรีส์ HI-COMMAND
• รุ่น MCX536EB5/ MCX042EB/ MCX048EB
• Filter Bottom 160x210x3 mm (6)
• รุ่น MCX042EB5/ MCX060EB
• Filter Bottom 160x210x3 mm (7)

ใช้กับแอร์เทรน TRANE ซีรีส์ NEW STYLUS, NEW STYLUS ENVI
• รุ่น MCX042-048GB0/ MCXD42-D48GB0/ MCXA42-48GB0
• Filter Bottom 160x210x3 mm (6)
• รุ่น MCX536GB5/ MCX042GB5/ MCX060GB0/ MCXD60GB0/ MCXA36GB5/ MCXA42GB5/ MCXA60GB0
• Filter Bottom 160x210x3 mm (7)

ใช้กับแอร์เทรน TRANE ซีรีส์ COOL PLUS
• รุ่น MCX530HB5/ MCX042HB0/ MCX048HB0/ MCXA30HB5/ MCXB42HB0/ MCXB48HB0
• Filter Bottom 160x210x3 mm (4)
• รุ่น MCX536HB5/MCX042HB5/ MCX060HB0/ MCXA36HB/ MCXB42HB5/ MCXB60HB0
• Filter Bottom 160x210x3 mm (6)

ใช้กับแอร์เทรน TRANE ซีรีส์ HI-COMMAND WATER COIL
• รุ่น CFEA14
• Filter Bottom 160x210x3 mm (6)
• รุ่น CFEA16-20
• Filter Bottom 160x210x3 mm (7)

ใช้กับแอร์เทรน TRANE ซีรีส์ AQUASTYLUS WATER COIL
• รุ่น CFEB14
• Filter Bottom 160x210x3 mm (6)
• รุ่น CFEB16-20
• Filter Bottom 160x210x3 mm (7)

ราคา 480 บาท

error: Content is protected !!