ตัวยิงรีโมทแอร์ LG

Description

ตัวยิงรีโมทแอร์ LG

ตัวยิงรีโมทแอร์ LG

ชุดคอนโทรลแอร์ประเภทตัวยิงรีโมทแอร์ LG
(Wireless Remote Control Hand Set) หน้าจอ LCD แสดงผลอุณหภูมิด้วยตัวเลขแบบดิจิตอล ใช้กับแอร์ LG

error: Content is protected !!