น้ำยาแอร์

น้ำยาแอร์

จำหน่ายน้ำยาแอร์ สารทำความเย็นชนิดต่างๆ

  • น้ำยาแอร์ R22

มีจำหน่ายทั้งขนาดบรรจุพร้อมถัง น้ำหนัก 13.6 กิโลกรัม และบรรจุพร้อมถัง น้ำหนัก 56 กิโลกรัม

  • น้ำยาแอร์ R32

มีจำหน่ายทั้งขนาดบรรจุพร้อมถัง น้ำหนัก 3 กิโลกรัม และบรรจุพร้อมถัง น้ำหนัก 7 กิโลกรัม

  • น้ำยาแอร์ R134A
  • น้ำยาแอร์ R410A
  • น้ำยาแอร์ R407C
  • น้ำยาแอร์ R404A

จำหน่ายน้ำยาแอร์ R22 และน้ำยาแอร์ R134A เป็นกิโลกรัม

น้ำยาแอร์ R22

น้ำยาแอร์ R134A

น้ำยาแอร์ R32

น้ำยาแอร์ R410A

น้ำยาแอร์ R404A

น้ำยาแอร์ R407C

error: Content is protected !!